Моментът, в който се намираме, е критичен за всички и изглежда, че пишем нова история в страниците на човечеството. Краят му зависи от много фактори, но езерото с риби определено може да компенсира стреса и ни направи щастливи!Вижте допълнително подстраница „Есетрови риби“.Вижте допълнително страница Японски шаран.Вижте допълнително страница Златни риби.
Рибовъдна ферма в Италия

 

Китайска езерна мида

Sinanodonta woodiana (Linnaeus, 1834)

Размери:

 Тази езерна мида може да достигне размери до 30 см и възраст 12-14 години. 

 

миди

китайска езерна мида

Местообитание:

Sinanodonta woodiana е вид източноазиятска унионидна мида, широко разпространена в източна Азия. Присъства в Европа от 1979 г,като силно инвазивен вид  разпространието се разшири бързо през последното десетилетие. Данните от изследвания предполагат, че всички европейски популации на S. woodiana произхождат от басейна на река Яндзъ в Китай.

Описание:

Сладководните двучерупчести са един вид сладководни мекотели , Сладководните двучерупчести , както подсказва името им, са съставени от две половини или лява и дясна черупка, свързани чрез мека връзка по тяхното протежение.Във вътрешността се намира мантията
Мантията е многофункционална, като цяло тънка и крехка структура, която очертава вътрешността на двучерупчестите и обхваща телата им. Тази структура отделя черупката, съдържа дихателни органи (улеснява дишането) и улеснява храненето. Кухината, която съществува между мантията и други меки тъкани, е подходящо наречена мантийна кухина. 

В рамките на мантийната кухина от двете страни на стъпалото се намират хрилете. Вътрешните хриле са в непосредствена близост до стъпалото, а външните хриле са най-близо до мантията и черупката. Както се очаква, тези хриле действат главно като дихателна структура, улеснявайки газообмена, но също така могат да улеснят храненето. Водата може да влезе в кухината на мантията чрез сифон и да премине през хрилете, където храната и други частици са уловени от секретираната слуз. 

Предните и задните адукторни мускули свързват лявата и дясната клапи, улеснявайки отварянето и затварянето на черупката.  По-малко големи предни и задни прибиращи мускули се простират от черупката и прикрепват тялото към структура, наречена стъпало.  Това мускулесто стъпало е типично за повечето двучерупчести, простира се отпред между клапите (чрез преден протрактор) и помага при движение, копаене и закотвяне в дънния субстрат.

миди

естествен биофилтър

Оптимални условия:

Температура на водата 4–24°С,неутрална рН 7,средно твърда до твърда вода dH 4–20°H .

Необходима е аерация на водата и около 10 см.слой на дънния слой.

 

Храна:

Чрез филтрация на водата улавят синьо зелени водорасли,микроорганизми,органични и минерални частици

Полов диморфизъм:

Женските  имат по-изпъкнали черупки и след съзряване продължат растежа.

Размножение:

Те могат да се размножават през първата си година, докато са с размер само 3-4 см. Бременните женски са наблюдавани през цялата година, а индивиди с големи или по-изпъкнали черупки имат повече потомство. Делът на инкубиращите женски, размерът на пило и размерът на глохидиите са свързани с активността на половите жлези и се променят сезонно. Женските с по-голямо количество хранителни вещества в яйчниците дават повече и по-голямо потомство. Най-малкото и най-голямото потомство се появяват съответно през лятото и през зимата.Тя инкубира едновременно различни поколения потомци, като непрекъснато ги освобождават в околната среда.Всички миди се размножават чрез стадий на ларва, който временно паразитира върху риби и земноводни.

Поведение:

Живее на дъното, като се вкопава частично в пясъка.

Съвместимост:

Това е естествен биофилтър,който  подобрява качеството на водата и участва в по-широките екосистеми на
езерото.

Не е подходяща за отглеждане в аквариум с риби в колония поради начина си на размножение и липсата на храна.

Болести:

Мидите трябва да се манипулират внимателно,тъй като черупката е чуплива.Те са чувствителни на замърсяване на водата от химически вещества като хлор,амоняк,меден сулфат,формалин,малахитово зелено,нефтопродукти.

КУЛТУРА НА ЕЗЕРНИТЕ РИБИ

Езерните риби са много  дружелюбни и бързо свикват с хората , създавайки  добра връзка.Те вероятно ще станат невероятни водни членове на семейството.

Рибите изпитват болка подобно на нас.
Често се смята, че рибите не изпитват болка или нямат нерви в устата си, но скорошно проучване на Лин Снедън от университета в Ливърпул показа, че това не е така.
Рибите изпитват болка по подобен начин като хората и са наблюдавани промени в поведението след болезнено преживяване. Например, те могат да станат по-малко активни, да спрат да ядат, да хипервентилират или да направят гърч в засегнатата област. Тези реакции на болка изчерпват енергията и намаляват приема на храна и могат да бъдат облекчени с болкоуспокояващи лекарства.
Рибите и бозайниците споделят прилики, когато става дума за болка, но рибите живеят в различна среда и са изложени на различни опасности, причиняващи болка. Например, докато гравитацията представлява риск за сухоземните бозайници, рибите имат плавателни мехури, които им позволяват да контролират своята плаваемост и да избягват наранявания. Sneddon отбелязва, че би било интересно да се проучи приемането на болка при дънни риби.
Признаването, че рибите изпитват болка, има важни последици за хуманното отношение към тях. Трябва да се внимава при боравене с риба, за да се избегне увреждане на чувствителната кожа и тя трябва да бъде уловена и отглеждана по хуманен начин. Рибите също така са по-интелигентни, отколкото често се смята, като преминават огледалния тест и показват самосъзнание.
Важно е да оспорим погрешното схващане, че рибите са прости същества без способността да изпитват болка. Рибите са сложни животни със сложно поведение и реакции към околната среда.

Символиката на цвета на рибата
В много култури цветът на рибата има значение и влияние върху късмета. В китайската култура се смята, че червеният цвят е щастлив и представлява огън – символ на енергия и страст. Червената риба носи богатство, късмет и положителна енергия.
Въпреки това, символиката на цвета на рибата варира в различните култури. В Япония, например, черните риби, като черните кои и фъншуй кометите, се считат за благоприятни и носят късмет. Черният цвят се свързва с преодоляване на препятствия и несгоди, което го прави символ на сила и устойчивост. За разлика от тях, в европейската култура се смята, че златните и жълтите риби, особено жълтите комети канарино, коите огон,златни орфа,лин,червеноперка носят късмет и просперитет. Златният оттенък се свързва с богатство, изобилие и успех.
Освен отделните цветове, комбинациите от цветове също могат да имат значение. Например черната и бялата риба често се възприемат като символ на баланс и хармония. Във философията на фън шуй концепцията за ин-ян за допълващи се противоположности е централна и се смята, че комбинацията от червена и бяла риба създава хармонична и балансирана енергия в аквариума и декоративното езеро.

Златна червеноперка

Scardinius erytrophalmus,(Linnaeus,1758)

Размери:

Максимален размер 35 см.,в аквариум или декоративно езеро достига до 20 см.

Местообитание:

Европа без Иберийския полуостров

Описание:

Червеноперката се характеризира с високо и плоско масленозелено до сиво тяло, горно положение на устата,  отличително червено оцветяване на перките в долната част на тялото. 

Златната порода на червеноперката се отличава със своя златист до оранжев цвят, за който тя се превръща в желано украшение на градинските езера

Оптимални условия:

червеноперки

златни червеноперки

Температура на водата 4–24°С,неутрална рН 7,средно твърда dH 4–20°H .Вижте допълнително подстраница Абиотични фактори на околната среда.

Храна:

Храни се с нишковидните водорасли по лилиите и стените на водоема, с насекоми, слави се като

ликвидатор на ларвите на водни насекоми в езерцето .приема с удоволствие и храна за езерни риби.

През по-студените месеци метаболизмът се забавя и диетичните  нужди се променят и намаляват.


Полов диморфизъм:

Пролетно време при мъжките се появяват характерните за семейство шаранови бели брадавици по хрилните капачета и предните перки. Женските са с добре оформено коремче.

Размножение:

Полово съзрява на 2-рата година от живота си. Размножава се  от май до юни.Пускаме в просторен аквариум с туфи роголистник ято от 4–5 мъжки с 2–3 женски. След като хвърлят хайвера, отделяме родителите. Частично подменяме до 1/2 част от водата и добавяме метиленово синьо. Ембрионите се развиват към 36 час, а личинките проплуват около 3–4 денонощие. Захранваме ги с твърдо сварен жълтък, като паралелно даваме науплиуси на артемия или на циклопс.

Поведение:

Миролюбив вид.Плува на ята в горните и средни водни слоеве и са много активни в езерата Непрекъснато се движи на повърхността, търсейки храна.Живее около 12 години, при оптимални условия 20 години.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови и есетрови риби с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерии. Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.Не трябва да се използва за лечение малахитово зелено към което са чувствителни!


Златна Орфа (Маздруга)

 

 

Leuciscus idus, Linnaeus, 1758

 

Размери:

 

Максимален размер 50 см.в аквариум и езеро достига средно 25 – 40 см

Местообитание:

 

Европа.
Описание:
Характеризира се с плоско тяло, голяма кръгла  уста , фини люспи, заострени перки и вдлъбнати гръбни и анални перки.Оцветяването е златисто, но има и светло синя порода.

Оптимални условия:

златни орфи

 

Температура на водата 4–20°С, рН;7, dH 5–20°H.има по-високи изисквания към кислорода!

Храна:

 

Храни се комбинирано – главно с животинска храна (гарантирано унищожава всички комари и техните ларви),други насекоми, но и с хайвер и личинки на други риби, и по-малко с растителна храна,с удоволствие приема храна за езерни риби.
През по-студените месеци метаболизмът се забавя и диетичните  нужди се променят и намаляват.

Полов диморфизъм:

 

Напролет мъжките имат бели брадавици на хрилното капаче и предните гръдни перки. Женските са с добре оформено коремче.

Размножение:

Полово зряли стават през 3-та до 4-та година от живота си. Размножението в природата е април-юли.Хвърлянето се извършва на няколко дози върху водни растения или камъни в по-плитки води. Женските хвърлят около 10 000  хайверни зърна. Размножението в аквариума – чрез хормонални инжекции. Ембрионите се развиват за 5 дни при 18,5–22°C. След проплуване на личинките се захранват комбинирано с науплиуси на артемия и инфузория.

Поведение:

 

Миролюбив вид, плуващ на ята в повърхностните водни слоеве.По някой път изкача над водата за да хване летящи насекоми.Хапва и хайвер и новоизлюпени личинки плуващи по повърхността.Тя обича да плува  нагоре и надолу,по течението, така че ако водата изтича трябва да бъде обезопасена с решетка.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови и есетрови риби с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерии. Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.Не трябва да се използва за лечение малахитово зелено към което са чувствителни!

Езерен Скобар

 

 

Chondrostoma nasus, Linnaeus, 1758

 

езерен скобар

езерен скобар

Размери:

среден размер 25 – 40 см; максимален 50 см.

Местообитание:

 

В Европа  образува многобройни ята, живеещи в реките във вировете след бързеите и притоците на водоемите с каменисто или чакълесто дъно.Част от популацията се адаптирала за живот в проточни езера.
Описание:

Езерния скобар има стройно тяло, леко сплескано отстрани.Главата е заострена – завършена с типична муцуна.Очевидно по-ниската, специфично оформена уста с острия ръб на долната устна помогна да спечели името на езерен чистач. Благодарение на тях той е в състояние да изстъргва водорасли дори на места, които са непобедими за други риби.Двойката гръдни перки и опашната перка са червеникави, останалите тъмни, всички са остро наклонени.Гърбът е сиво-син.Страните са украсени със сребристи люспи.

Оптимални условия:

Температура 4–25°С, рН;около 7, dH 5–20°H.

Храна:

Храни се с водорасли и ларви на насекоми,тубифекс

Храни се комбинирано – с удоволствие приема храна за езерни риби.

През по-студените месеци метаболизмът се забавя и диетичните  нужди се променят и намаляват.

 

Полов диморфизъм:

 

Напролет мъжките имат бели брадавици на хрилното капаче и предните гръдни перки. Женските са с добре оформено коремче.

Размножение:

В природа  в периода от март до май, за хвърляне на хайвера използва  каменни плочи,  пуска хиляда до шестдесет и пет хиляди хайверни зърна.  В аквариума – чрез хормонални инжекции. Ембрионите се развиват за 5 дни при 18,5–22°C. След проплуване на личинките се захранват комбинирано с науплиуси на артемия и инфузория.

Поведение:

 

Миролюбив вид, плуващ на ята в долните водни слоеве, непрекъснато стържещ  водорасли от дъното.По някой път изкача над водата за да хване летящи насекоми.Хапва и хайвера на размножаващи се други видове риби.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови и есетрови риби с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерии.Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.Не трябва да се използва за лечение малахитово зелено към което са чувствителни!Следователно езерния скобар служи като здравен индикатор на езерото.

Платика

Abramis brama
Linnaeus, 1758

Размери:

Платика

Сребърна платика

Максимален размер   от 30 до 40 см.

Местообитание:

Ареалът на  Платиката е Европа  Тя живее в езера,  канали и бавно течащи реки.

Оптимални условия:

Температура 4–24°С,неутрална рН 7,средно твърда dH 5–15°H.

Храна:

Храни се комбинирано с животинска(дентридни организми:червей,ларви на насекоми,ракообразни) и растителна(водорасли включително нишковидни,мека водна растителност)както и храна за езерни риби.През по-студените месеци метаболизмът се забавя и диетичните  нужди се променят и намаляват.

Полов диморфизъм:

Мъжките имат характерни брадавици на хрилното капаче и гръдната перка.На възраст от три до четири години рибите са полово зрели.

Размножение:

Платиката  хвърля хайвер от април до юни, когато температурата на водата е около 17 ° C . По това време мъжките образуват и пазят територии в които женските снасят 100 000 до 300 000 яйца върху водни растения. Малките се излюпват след три до 12 дни и се прикрепват към водни растения със специални лепилни жлези, докато техният жълтък бъде изразходван,след това захранваме с науплиуси на артемия и жълтък.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерии Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.

Поведение:

 

Миролюбив вид, плуващ в средните и при дънни водни слоеве.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови с подходящ размер.

Златист Лин

Tinca tinca, Linnaeus, 1758

Размери:

Максимален размер 40 см.: средно 20 – 35 см;

Местообитание:

Европа.

Описание:

Той е перфектния хигиенист в езерото.Златният лин  има много фини, дълбоко враснали люспи, покрити с дебел слой слуз. Перките са кръгли. Коремните перки на линията надеждно разкриват пола: при мъжете те са по-дълги, достигайки до ануса. Ирисът е оцветен в оранжево до червено.

Златният вариант на лина се различава от зеленикавия обикновен лин със златистите си люспи. Красотата на различните текстури на тези люспи го прави много популярна декоративна риба.Срещат се макар и рядко сини и бели цветови породи.

Оптимални условия:

златен лин

оранжев лин

Температура на водата 4–24°С, неутрална рН 7, средно твърда dH 5–15°H.

Храна:

Храни се комбинирано с животинска(дентридни организми:червей,ларви на насекоми,ракообразни,охлюви) и растителна(водорасли включително нишковидни,мека водна растителност)както и храна за езерни риби.

 

През по-студените месеци метаболизмът се забавя и диетичните  нужди се променят и намаляват.

 Полов диморфизъм:

Мъжките имат характерни брадавици на хрилното капаче и гръдната перка.Коремните перки са по-дълги.

Размножение:

Златния лин узрява полово между 3 и 4 годишна възраст.Размножава се в природата през май–юни при температура над 18*С. Двойката хвърля на порции върху растителен субстрат до няколко десетки хиляди хайверни зърна. Инкубационният период е около 72 часа. След петото денонощие проплувалите личинки захранваме с науплиуси на артемия. Нарастват бавно и неравномерно.

Поведение:

 

Миролюбив вид, плуващ в средните и при дънни водни слоеве.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови с подходящ размер.

Виолетка (Горчивка)

 

 

Rhodeus sericeus amarus, Bloch, 1782

Размери:

10 см

Местообитание:

Европа и Западна Азия.

виолетки

виолетки

Оптимални условия:

Температура 14–24°С,неутрална рН;7,средна твърдост dH 5–15°H.

Храна:

Храни се с храна с малки размери,включително ларви на комари и нишковидни водорасли.Приема и храна за езерни риби.

Полов диморфизъм:

През размножителния период май–юли, мъжките са оцветени във виолетово.

Размножение:

То е уникално. Женската се е изхитрила да снася хайвера с помощта на тръбичка в мантийната празнина на речната мида, където мъжкият ги опложда. В зависимост от температурата след 15 до 20 дни малките напълно оформени напускат своеобразния си инкубатор.

Поведение:

Миролюбив вид, плуващ на малки ята в близост до водната растителност.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерии Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови с подходящ размер.

 

 

Хибриден толстолоб

Hypophthalmichthis nobilis, Rich X Hypophthalmichthis  molitrix Val.

Размери:

в язовири до 1 м. в езера до 40 см.

Местообитание: Хибрид, получен при кръстосване на пъстър и бял толстолоб.  Те произхождат от водоемите на Източна Азия – от Амур до Южен Китай.

Оптимални условия:

Температура 18­–25°С, pH 6,5–7,5, dH 2–8°H. Чувствителен е към кислороден дефицит.

Храна:

Храни се с фито- и зоопланктон като се явява естествен хигиенист в декоративното езеро особено за зелени водорасли и разтворени остатъци от храна.През по-студените месеци метаболизмът се забавя и диетичните  нужди се променят и намаляват.

Полов диморфизъм:

Полово зрели рибките стават след 5 години.  Мъжките имат характери иглички по вътрешната част на гръдните перки.

Толстолобчета

Толстолобчета

Размножаване:

С хормонални инжекции. Ембрионите се развиват за 22–36 часа, а след 3–5 денонощия захранваме личинките с науплиуси на артемия.

Поведение:

Плува на ята. Миролюбив вид, подходящ за отглеждане във декоративното езерце.Привечер се разиграва с атрактивни подскоци над водната повърхност.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови с подходящ размер.

Бял амур

Ctenopharingodon idella Valenciennes,1844

Размери:

В големи водоеми до 1.20 см. а  в езерцата  средно 40- 50 – 60 см .Живее около 15 години.

Meстообитание:

Източна Азия

Описание:

Тялото на белия Амур е удължено, с цилиндрична форма. Главата има широко и дълго плоско чело и ниско разположени очи. Албиносния  Амур има жълто-оранжев цвят на тялото,  и оранжеви очи.Перките имат същия жълто-оранжев цвят на тялото.

Оптимални условия:

Температура 4-24°С,рН 7,dH 4-20°Н,

амур

Бял амур

Храна:

Това е незаменимия фитосанитар на езерото хранейки се предимно растителна храна  (мека растителност, водна леща,нишковидни водорасли), но приема и животинска(ларви, ракообразни).Амурите са търсени заради предпочитанията си към растителната диета – с цел премахване на водораслите в езерото.През по-студените месеци метаболизмът се забавя и диетичните  нужди се променят и намаляват.

Полов диморфизъм:

Мъжките  са по-стройни и на гръдните перки имат бодилчета.

Размножение:

Амура съзрява полово между 4-та и 6-та година от живота си, оптимално през юни.Условието за размножение е високата температура на водата.Изкуствено се размножава чрез хормонални инжекции.При температура 21–25°С  ембрионите се развиват между 23-33 часа,а личинките проплуват  след 70–85 часа. Захранваме ги комбинирано с твърдо сварен жълтък и науплиуси на артемия.

Поведение:

Плуват на ята в средните и горни водни слоеве.


Бял Амур албинос

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови и есетрови риби с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерии Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.

Виюн


Мisgurnus fossilis (Linnaeus,1758)

 Местообитание:

Виюните са разпостранени в Източна и  Северна Европа.

Размери:

до 25 см

Оптимални условия:

2–26°С,неутрална рН 7,средно твърда dH 4–20°Н

виюн

Виюн

Храна:

Дентритни организми (ларви, червеи, милюски и органични остатъци)През по-студените месеци метаболизмът се забавя и диетичните  нужди се променят и намаляват.

Полов диморфизъм:

Мъжките са по-стройни и имат малки бодилчета на гръдните перки. По време на „брачния период“ корема им е розово червен.

Размножение:

През периода април – юни виюните групово хвърлят хайвер. Личинките проплуват след 7–8 дни. Захранват се с науплиуси на артемия, микрочервейчета (нематоди) и твърдо сварен жълтък.

Поведение

Като типично дънни риби те стоят зарити в пясъка. От време на време поема въздух от повърхността. Преди влошаване на времето рибките излизат на повърхността и плуват неспокойно.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерии Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.

Kротушка


Cobio gobio, Linnaeus 1758

Местообитание;

Обитава водоемите на Европа и Азия (главно Русия).

Размери:

средната дължина е 5-10 см.,максимално достига 12 см.

Оптимални условия:

Отглежда се в добре аерирани просторни аквариуми или езера. Чувствителни са на кислороден дефицит!.Необходима е мощна аерация,

кротушка

Кротушка

филтрация и седмична подмяна до 1/3 на водата.Оптималната температура е 16-22•С.Водата е със средна твърдост 5-15•Н,киселинността е неутрална до леко алкална рН 7-7,5.

Храна;

Храни се с дентрит (дребни ларви,червей,водорасли,органични остатъци по дъното).През по-студените месеци метаболизмът се забавя и диетичните  нужди се променят и намаляват.

Полов диморфизъм:

По-добре изразен през пролетта и началото на лятото.Женските са видимо по-едри с добре оформено коремче и кръгла анална папила. Полово зрели са към 3-4 година при размер 8 см.

Размножение:

През юни-юли хвърлят на ята порции лепящ се хайвер в меката водна растителност или чакълесто дъно. Проплувалите личинки се захранват с микро червей (нематоди) или науплиуси на артемия.

Поведение:

Миролюбив вид,плува в дънните водни слоеве,обича да се притаява в укрития по дъното.Групира се в пасаж.Подходящи са за съвместно отглеждане в езерото с други миролюбиви риби,тъй като се явяват „хигиенисти“ на дъното.

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви шаранови с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерии.

 

 Албиносен европейски Сом

 Silurus glanis (Linnaeus,1758)

 Местообитание:

Сомовете са разпространени в  Европа и Азия.

Размери:

Максимално е  5 метра и 300 кг. тегло,в малък водоем обикновено достига 1 метър и 5 до 8 кг.Албиносен европейски Сом

Оптимални условия:

Температа е 2–26°С,неутрална рН 7,средно твърда dH 4–20°Н

Храна:

Дентритни организми (ларви, червеи, милюски ,жаби и риби).През по-студените месеци метаболизмът се забавя и диетичните  нужди се променят и намаляват.

Полов диморфизъм:

Мъжките са по-стройни и имат малки бодилчета на гръдните перки. По време на „брачния период“ корема им е розово червен.

Размножение:

През периода  юни-юли сомовете  хвърлят хайвер в ями направени от мъжкия.Бащата охранява гнездото до проплуването на личинките ( след 7–8 дни). Захранват се с науплиуси на артемия, микрочервейчета(нематоди) и твърдо сварен жълтък.

Поведение

Като типично дънни риби обитават при дънните водни слоеве като обичат да са в укритие. Всеизвестно е, че зрението на сома е много слабо развито дори може да се каже, че той е почти сляп. Сетивните му качества са добре развити. Сомът е активен лятно време при повишаване на температурата на водата. Зимата той ляга на дъното, като изпада в летаргия. Пробужда се от зимен сън към средата на април и започва да ловува чак до ноември

Съвместимост:

Отглеждаме ги самостоятелно поради хищническото поведение или с едри екземпляри от другите езерни риби!

Болести:

Боледуват от характерните за сомообразни риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерии Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.

Върловска ( Блескун)

Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

 Местообитание:

Европа. Долните течения на постоянни реки и крайбрежни сладководни езера. Обитава тихи води, обрасли с висша водна растителност.

Размери:

Достига максимална дължина 9–12 cm. Продължителността на живот е около 5 години

Върловка,Блескун

върловка,блескун Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

Оптимални условия:

Температа е 2–26°С,неутрална рН 7,средно твърда dH 4–20°Н

Храна:

Храни се с фитопланктон и зоопланктон.През по-студените месеци метаболизмът се забавя и диетичните  нужди се променят и намаляват.

Полов диморфизъм:

Мъжките са по-стройни и обикновено достигат до 7-8 см,а женските са с добре изразено коремче.

Размножение:

Размножава се в ято.Съзрява полово на втората година.През периода април- юни  върловките  хвърлят хайвера си в туфи от водните растения в плитките части на водоема.

Женските отлагат хайверните зърна спираловидно около стъблата на растенията, чрез удължената си урогенитална папила. Плодовитостта на женските е между десетки до стотици хайверни зърна.

.В  зависимост от температурата  личинките проплуват след 7–8 дни. Захранват се с науплиуси на артемия, микрочервейчета(нематоди) и твърдо сварен жълтък.

Поведение

Обитават повърхностните водни слоеве като се групират в ято.Миролюбив вид…..

Съвместимост:

Отглеждаме ги съвместно с други миролюбиви видове с подходящ размер.

Болести:

Боледуват от характерните за шарановите риби болести причинени от гъбички,ектопаразити и бактерии Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.

 

Вижте подстраница Болести и вредители по рибите.
Вижте допълнително подстраница „Есетрови риби“.Вижте допълнително страница Японски шаран.Вижте допълнително страница Златни риби.

 

прибиране на рибите

Други Риби