Хелери зелени

Хелери зелени
Хелери зелени
Xiphophorus helleri 5-6 sm 2.50 лв. има

Размери Цена Наличност 7-8 см 3.00 лв. има
Хелери червени мъжки 2.00 лв.

Хелери червени женски 3.00 лв.
Xiphophorus helleri

Размери Цена Наличност 6-7 см 3.00 лв. има
Хелери черни

Xiphophorus helleri

Размери Цена Наличност 4-5 см 2.00 лв. има
Плати
Xiphophorus маculatus
Размери Цена Наличност 4-5 см 2.00 лв. има
Вариатус
Xiphophorus variatis

Размери Цена Наличност 4-5 см 2.00 лв. има
Молинезия черна и жълта
Poecilia sphenops

Размери Цена Наличност 4-5см 3 лв. няма има
Синя Лимия
Limia dominicensis

Размери Цена Наличност 6-7 см 1 лв. има
Гупи
Lebistes retisulatus

Размери Цена Наличност 4-5 см 2.00 лв. има

Размери Цена Наличност 4-5 см 2.00 лв. има

Размери Цена Наличност 4-5 см 3.00 лв.

Размери Цена Наличност 4-5 см 1.50 лв. има

Размери Цена Наличност 4-5 см 2.00 лв. няма

Размери Цена Наличност 4-5 см 2.о0 лв. има