Хранене и видове храни

За осъществяването на всички жизнени процеси живите същества използват хранителни вещества. Потребността от тях зависи от биологичния вид на рибата, възрастта, пола и абиотичните фактори на средата: температура, разтворен кислород, киселинност и твърдост на водата, продължителност на осветлението и други. Дневният хранителен режим на нашите риби трябва да осигурява оптимално количество и разнообразие от хранителни вещества за задоволяване физиологичните нужди на организма им.Това може да ни предложи живата храна: науплиуси и възрастни форми на ракообразни, ларви на комари, различни видове червеи. В момента съществуват на пазара и специализирани сухи храни, под формата на люспи, перли, гранули, топчета и таблетки. Те в голяма степен компенсират липсата на жива храна. Вижте в Наличност подстраницата Професионални храни! Водещи фирми са немските Sera, Tetra, JBL, американските Warday, Ocean Star, японската Hikari, италианската Prodag, словенската Arami, холандските Coopers и Premium, английската King British, полската Tropical,  чешката Dajanapet. Основно правило при храненето е храната да се дава често но в малко количество, което да се консумира за 5 минути. На  отрасналите рибки 1–2 пъти дневно, а при подрастващите 3–4 пъти. Остатъците от храната трябва да се отстраняват. За възрастните рибки не е фатално неколкодневно гладуване.Ако храниме рибките в езеро най-добре да става на постоянно място.

Как рибата може да расте по-бързо?!
Езерните риби растат най-много в сезоните на преход след зимата и след лятото, когато има промяна в температурата. В България това ще са месеците на пролетта и есента.
Всеки, който иска да увеличи размера на рибата си, да започне ги храни 3-4 пъти на ден, но с малко храна – не взривявайте басейна с храна, дайте количество, което свършва много бързо.
Започнете да увеличавате количеството храна по наистина плавен начин.. Ястията трябва да се дават , около обяд и следобед. Можете да  храните и 4 пъти на ден… Но в малки дози наведнъж.Не забравяйте често да почиствате филтрите и сменяте водата.
Не се храни вечер, през тъмната част рибата почива. Количеството екскрети, което рибата ще пусне при интезивно ядене ,може да замърси водата, поради това се налага периодична смяна на водата.
В събота – изобщо не се дава храна. Помага  на рибата да си почива, изпразва червата и им помага за интензивното храносмилане през следващите шест дни.
Професионалната храна Premium предлагам в размери 2мм,3мм,4,5мм,6мм., плуваща или потъваща напълно може да задоволи хранителния режим.

 

Инфузорий

Oligohymenophorea

 

Чехълче

Paramecium caudatum

Това е най-добрата и пълноценна храна за личинките.

Култивираме чехълчетата в 2–5 литрови бутилки напълнени с чиста престояла вода и парченце изсушена бананова кора. Внасяме култура чехълчета и оставяме съда на разсеяна светлина и топло място (20–28°С). Обикновено след няколко дни можем да наблюдаваме гъсто “облаче” от продълговати инфузории. Отделяме ги като напълваме с вода от бутилката цилиндричен съд наполовина. Поставяме 3­–5-сантиметров слой памук или вата и добавяме чиста, но престояла вода със същата температура. След около час чехълчетата преминават във чистата вода и ние лесно ги пренасяме с нея за хранене на личинките.

 

 

 

Ракообразни

Crustacea

Безгръбначни трипластни животни от тип членестоноги. Тялото им е съставено от главо-гръд и коремче. Имат пет чифта крака, два чифта пипала и опашка за ходене и плуване. Живеят във водата и (рядко) на сушата.

 

 

Солно раче (артемия)

Artemia salina

Солното раче живее предимно в солници при висока концентрация на сол. По света се срещат в умерените и тропически климатични зони, а у нас в солниците в Бургас и Поморие. Рачето е с размери 8­–15 мм с кремав до виненочервен цвят и продълговата форма. Инкубираме яйцата по следния начин: Поставяме чаена лъжичка яйца в еднолитрова бутилка. Добавяме 3 лъжички морска сол и доливаме вода. Бутилката трябва да бъде на топло и светло място, добре аерирана. При температура 28–30°С науплюсите се излюпват за 24 ч. При по-ниска (23­–26°С) за 48 ч. Отделяме науплюсите след като сме спрели аерацията, изчакваме 10 мин. и с помощта на маркуч прецеждаме през кепче от тюл водата. Промиваме науплюсите в съд с чиста вода и храним личинките и малките рибки. Живите солни рачета може да замразим шоково при температура –36°С.

 

 

Семейство Водни бълхи

Cladecea

Във водоемите се срещат различни видове дафни, като Лонгипина, Dafnia longipina, Мойна, Moina, Босмина, Bosmina

 

Водни бълхи (Дафния)

Daphnia magna

Може да я намерим в крайбрежните ями или около бреговете на езерата и блатата. Формата й е закръглена, а размерите 3–­7 мм. Лови се с помощта на кепче от тюл, като описваме във водата движения във вид на осморка. При вятър можем да я открием в подветрената страна на водоема. Пренася се поставена на тънък слой върху решетка с тюл или в кофи с вода. Внимателно сортираме чрез няколко сита с различни размери, за да се избегне попадането в аквариума на хищни насекоми и отпадъци.

Храним с количество, което рибките могат да консумират веднага, а остатъците отстраняваме, тъй като бързо се разваля. Живата дафния може да замразим шоково при температура ­36°С. Така се запазва в голяма степен хранителната стойност.

 

Циклопси

Cyclops vernalis, Fischer 1853

Можем да ги намерим на същите места, където живее и дафнията. Особено ценни са науплюсите на циклопси, които се появяват напролет и са ценна стартова храна за повечето личинки и малки рибки. Тялото на циклопсите е сивокафеникаво, образувано от главогръд, завършващ със снопче мустачки и коремче с раздвоена антеновидна опашка. Големината е от 2 до 5 мм. Лови се и сортира както дафнията. Също може да се замразят шоково.

 

Червеи

 

Червеите са най-низшите трипластни животни, разделени на три типа: плоски червеи, кръгли червеи и прешленести червеи.

Като основна храна на рибите често се дават червеи, но е за препоръчване да се комбинират и с друг вид храна, поради високата им калорийност.

 

Енхитреи

Enchytraeus albidus

Обитават повърхностния поч­вен слой, особено там, където има гниещи листа. Те са бели на цвят с дължина 40 мм. Можем да ги инкубираме при домашни условия. За целта използваме малки дървени сандъчета. Слагаме рохка, от буков подлист почва и култура от енхитреи. Отгоре поставяме храна: накиснат в мляко бял хляб, макарони, сварени картофи, и покриваме със стъкло. Сандъчетата се поставят при постоянна температура 14–20°С на тъмно място, като периодично ги овлажняваме. След около 2 седмици може да събираме малки топчета от червеи.

 

 

Микрофутер (нематоди)

Turbatrix

Микроскопични бели червейчета с размери няколко милиметра. Отглеждат се в половинлитрови буркани, на дъното на които поставяме хранителна смес от равни части овесени ядки и кисело мляко. Покриваме бурканите и ги поставяме на топло и светло място. През няколко дни събираме с помощта на малка четка червейчетата от стените. Сместа трябва винаги да бъде влажна. През 2 седмици трябва да променяме хранителната смес.

 

 

Тубифекс

Tubificidae

Това са кръгли червеи със светъл до тъмночервен цвят. На дължина достигат между 30 и 80 мм. Живеят в тинята на блата и отходни, богати на органични отпадъци рекички в големи колонии. Ловят се с помощта на сито, като се промива тинята, в която са скрити. Допълнително се прочистват като в кофата със тях се долива 10-сантиметров слой вода, и поставя се прозоречна мрежа. След около 30 минути червеите се събират на чисти топки, които пренасяме в съд с течаща вода. По този начин те могат да се запазят живи продължително време. Необходимо е да се знае, че червеите трябва да престоят няколко дни в течаща вода и чак тогава да се дават за храна на рибките. Желателно е да се подхранват с лъжичка кисело мляко, за да се изчисти чревносъдържимото.

 

Насекоми

Insecta

Клас безгръбначни трипластни жи­вотни от тип членестоноги. Енто­молозите различават около един милион вида насекоми. Te са най-голямата група животни в света. Общи белези са хитиновата обвивка, която служи като външен скелет на тялото. То се състои от глава, гърди и коремче.

 

Стъклена ларва

Corethra

Това е прозрачната личинка, достигаща 16 мм на комарите от род коретра. Използва се за храна на възрастни риби. За личинките и малките рибки е опасна. Лови се главно през зимните месеци в крайбрежни ями и езерца с помощта на кепче от тюл. Съхранява се на хладно в съд с голяма повърхност.

 

Дрозофила (винена мушица)

Drosophila

 

Винената мушица достига до размер 2–3 мм и е с бледожълто до червенокафяво оцветяване. Култивираме ги при стайна температура в трилитров буркан, като на дъното сме поставили каша от плодове и лъжица захар. След няколко дни закриваме отвора с тензух, като периодично овлажняваме кашата. След две недели, когато мушиците са се оформили, с помощта на тампон с етер ги обездвижваме и даваме на рибките.

 

 

Червена ларва (мотил)

Chironomus plumosus

Това е червената личинка на комара хирономус, достигаща 25 мм. Това е много добра и питателна храна. Лови се подобно на тубифекса. Съхранява се на хладно в неголеми количества, поставена на тънък слой във влажен вестник или на капронова решетка.

 

Разстителни храни :Поне един път в седмицата японските шарани и златните рибки трябва да се подхранват с растителна храна: млечен грах,сварени орис,соя,овесени ядки……

 

грах

грах

Ориз

Oryza sativa

Оризът се отнася към групата на едногодишните и многогодишни тревисти растения на семейство житни (Poaceae).

ориз

Той е ценен източник на сложни въглехидрати,белтъчини,микроелементи и витамини от групата В поради това е с висока хранителна стойност без да е калоричен.

Оризът се сварява до пълното му омекване в бульона.Премахва се

от котлона,изсипва се в гевгир и се слага под студена струя вода, за да не скашка.Честото хранене обаче може да доведе до запек, задръстване на червата!

 


Млечен зелен грах

Pisum sativum, Leguminosae

Тревистото растение грах е зърнено-бобова култура, култивирана в Европа и Централна Азия още преди около 4000 години.Малки зелени топчета са пълни с качествени въглехидрати, протеини и много фибри.млечен грах
Почистения от ципа млечен зелен грах е идеална храна за растеноядните риби.Ако е замразен трябва предварително термично да се обработи.

 

Спанак

Spinacia oleracea

Той е род тревисти растения от семейството Лободови — Chenopodiaceae. Като листен зеленчук се отглежда Spinacia oleracea. Листата са богати на белтъци, микроелементи и витамини .

След почистване от стъблото,корени и жилки за кратко се попарва.

спанак

Овесени ядки

Avena sativa

Овесът (Avena sativa), наричан също посевен овес, е вид тревисти растения от семейство Житни (Poaceae).Овесените ядки се получават след обелване на триците от овесените зърна.овесени ядкиГлавен източник на сложен (бавен) въглехидрат, но съдържа и добро количество протеин, фибри, витамини и минерали, както и антиоксиданти.Най-популярният начин за приготвяне на овесените ядки е чрез накисване или кипване и след това промиване.

Жито

Triticum

Пшеница ( или жито) е сборно понятие за няколко вида растения, ботанически обединени в род (Triticum), представители на семейство Житни.
Зърното на пшеницата е частта от растението, която се използва за храна. След смилане на зърното, полученият продукт представлява пшеничено брашно, което се използва за приготвянето на различни видове хляб, бисквити, спагети, кус-кус и редица други тестени изделия.жито,юфкаЗа рибите се използва по малко сухар,или препечена юфка тъй като тестото може да задръсти червата!Не трябва да има съдържание на захар или подправки.