Профилактика и лечение на болестите по рибите

Болестта е нарушение на нормалните физиологични процеси на организма. Тя може да се установи по външни промени– симптоми, или по паталогоанатомични признаци. Различаваме остра и хронична форма на болестния процес. В зависимост от причините, които ги предизвикват, болестите по рибите се делят на: непаразитни (въздействие на неблагоприятни абиотични фактори на средата) и паразитни. Последните са предизвикани от живи организми, т.е. от биотичните фактори на средата и се делят на: инвазионни – причинявани от паразитни ракообразни, червеи, мешести, личинки на мекотели и насекоми; инфекциозни – предизвикани от вируси, рикетси, бактерии и гъби.

Да имате добро разбиране на често срещаните им заболявания и план за лечението им, ако е необходимо, е чудесен начин да гарантирате, че вашите риби могат да живеят дълъг и щастлив живот.
Профилактиката има за цел да предпази рибите от болести. Тя се състои от следните мероприятия:
1. Профилактично карантиниране на новите риби, водни растения, охлюви и другите хидробионти. Необходимо е новопостъпилите хидробионти (водни организми) да отделяме в отделен съд. Любителите, които отглеждат езерни риби, са запознати с червенката(aeromonas )и KHV и са въвели подходящи процедури за карантина на рибата, за да осигурят безопасност.Повечето автори препоръчват новите риби да бъдат изолирани от съществуващите запаси за период от минимум един месец като се добави 1 кг сол на 1 м3.Ако след като сте имали риба за известно време, се появят симптоми на заболяване, трябва да третирате рибата с подходящите лекарства.При тропическите риби желателно е профилактично изкъпване в антипаразитна вана (една таблетка „Аквариумна сол“, на половин литър аерирана вода за 5 мин.) За избягване на шок от разликата във физико-химичните параметри на водата след транспортиране в плика с новите рибки постепенно добавяме малки количества аквариумна (езерна) вода и чак след час пускаме рибките в новия аквариум или езеро.
2. Създаване оптимални условия за отглеждане. Те се свеждат до следните мероприятия: Температурата не трябва да се колебае повече от 4–5°С от оптималната за вида. Периодически контролираме киселинността и твърдостта на водата. Своевременно да се почиства аквариума или езерото, като заменяме 1/4 от водата. Постоянно поддържаме правилен кислороден режим. Плътността на посадката на рибите трябва да е оптимална. Съвременната техника помага да се увеличи плътността на посадката. Рибките не трябва да се прехранват.
3. Избягване на пренасянето на болестотворни агенти чрез храната. Това значи да ловим или получаваме живата храна от водоеми, лишени от рибно население. Правилно да я сортираме, като отстраняваме насекомите, охлювите и другите нежелани хидробионти.
4. Периодически контрол на външния вид на рибките, изменение на окраската, липса на апетит, нетипично поведение, затруднено дишане, видими рани и точки по тялото.\

5. Стремим се да изградим биоезеро с устойчиви параметри чрез правилно организиране на биологичните(риби,растения,и други организми) и   анабиотични (вода и други) фактори.Тайната за балансиране на езерото е в правилното използване гореизброените фактори. Така се развиват полезните  бактериални микроорганизми- пробиотици  който се срещат естествено в нашите водни градини, рибни басейни и  поддържат качеството на водата. Полезните бактерии (пробиотици)  в езерото са отговорни за поддържането на кристално чиста, здравословна вода; разграждат органичните отпадъци – под формата на утайки и разграждат амоняка – от рибните отпадъци.

Методика на лечение

Лечението провеждаме по няколко способа:

1. В самия аквариум или езеро.

Изсипваме на порции предварително приготвения лечебен разтвор или разчетените съгласно указанията на препарата капки, увеличаваме аерацията и изключваме филтъра, особено ако е с активен въглен. За някои препарати трябва да изключим и осветлението и UV лампите.

2. В отделна вана.

Концентрацията на разтвора може да бъде по-висока, но времето на експозиция е много по-кратко – между 5 и 30 мин. Задължителна е аерация и покриване на съда, както и визуално следене състоянието на рибките.разтвор на Калиев перманганат 500 мг.на 100 л.(10 минути)!Внимание точна дозировка!Визиално е розов разтвор.
или разтвор на Малахитово зелено 6 мг. на 10 л.(3 часа)!Внимание необходима е точна дозировка с помощта на аптекарска везна!
или разтвор на Хлорнитромицин или Пеницилин 250 мг.на 10 л.(3 часа)

3. Чрез манипулация.

Бързо и внимателно обработваме откритите рани с антибиотичен унгвент или капка йодасепт,метиленово синьо. Важното е да се обработи само засегнатото място,а рибата да бъде обгърната във влажна марля.

4.За дезинфекция

в езерото използваме разтвор на 1,5 гр.хлорна вар на 1000 л.Внимателно с ръкавици боравиме с хлорна вар,като пазиме очите! След 2 часа сменяме водата.Тази процедура се извършва неколкократно.Паразитите по кожата червей или ракообразни внимателно се отстраняват,а раничките дезинфекцират с капка метиленово синьо или гранофорин, може и да третираме неколкократно с FMC 1 ml на 10 литра

Ифекциозни заболявания

Причинителите са вируси, бактерии и микози.

Бактериози

Еритродерматит (червенка)


Erythrodermatitis
Етиология:Най-опасното лятно заболяване! Причинител са раз­­ли­ч­ни видове условно патогенни бактерии, а може би и вируси.По-често се проявява във водоемите на южна България в началото на горещото лято!
Клинична картина:Болестта е характерна за лятото.Засяга 2-3 годишните рибки. При острата форма се различават кървави петна по коремната и гръдната част, частично нарушаване на перките. При хроничната форма се наблюдават язви, подуване на стомаха, настръхване на люспите. Нанася поражение на вътрешните органи.

червенка

Червенка

Лечение:Към1 кг. храна се добавят комбинирано широкоспектърни антибиотици (Тетрациклин 1 г.и Хлорнитромицин 1 мг. или Байтрил 2 мл    ) и сулфамиди(Фуразолидон 10 гр.). За хомогенизирането на сместа се използва няколко капки растително масло. Заболелите риби се отделят в аерирани продължителни вани с метиленово синьо 200 мг/100 л.и

червенка

червенка

Хлорнитромицин(Тетрациклин) 1гр на 100 литра ,Фурозолидон 1гр на 100 литра,съвременния антибиотик е Байтрил 2 мл на 100 л. в течение на 14дни .Водата периодически се подменя и се добавят нови лечебни дози .Язвите внимателно се обработват с капка 10 % метиленово синьо или 10% прополис, Цикатридина маз, Гранофурин. По-едрите екземпляри могат да бъдат инжектирани в рибицата на гърба с 0,5/кг мл. стрептомицин или най добре с 0,5 мл./кг. Байтрил в течение на 5 до 7 дни.Успоредно периодично добавяме  Пробиотици,който изместват патогенните микроорганими.
Прогноза: Прогнозата е лоша особено в острата форма. При застрашените стопанства пролетно време рибите се хранят с лечебна храна съдържаща гореописаните антибиотици 7  дни, почиват 2 и отново 7 дни. Добавяме и 2 гр. метилено синьо на 1 м3. Преболедувалите рибки придобиват имунитет.След дезинфекцията и подмяната на водата е желателно е при температура над 15*С да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици) , които могат да помогнат устойчивостта на екосистемата и подтискат патогенните бактерии. гъбички и микроорганизми .

Воднянка

Клинична картина:Подуване на корема и настръхване на люспите,изпъкване на очи и плувни проблеми са основните симптоми. Всичко това се дължи на заболяване на бъбреците поради инфекция и липса или прекомерност на соли-нарушена осмоза  във водата
Лечение:Опитайте се да запазите температурата в карантиния аквариум около 25 º C
Проведете антибактериално лечение (както при червенката )
Добавете сол (1-2 гр. на литър).Успоредно  при температура над 15*С периодично добавяме  Пробиотици,който изместват патогенните микроорганими.
Прогноза:По принцип е лоша ако заболяването е в напреднал стадии.Китайците прилагат билкови препарати за подпомагане фунkцията на бъбреците.

Гниене на перките,

Етилогия:Гниенето на перките не е болест. Това е симптом на друго заболяване или проблем с рибата.То може да се прояви след бой между рибите,нараняване и най-често поради лошо качество на водата, липса на смяна или след токсичен дъжд,всичко това може да доведе до вторична бактериална инфекция на перките.
Клинична картина: Перките започват да изглеждат разкъсани и окъсани,с червен или бял контур.
Лечение:Сменяме частично до 1/2 от водата.Добавяме метилено синьо- 10 мг.на литър и антибиотик(Бензацилин 1000000 UI na 100 литра или Хлорнитромицин(Тетрациклин) 500 mg./50 I или Байтрил 1гр на 100л. в течение на 7 дни като водата ежедневно се подменя до 1/2 част и де добавят нови лечебни дози).Успоредно периодично добавяме  Пробиотици,който изместват патогенните микроорганими.
Прогноза:При отстраняване на причините и последвалото лечение с антибиотик прогнозата е благоприятна.След дезинфекцията и подмяната на водата е  при температура над 15*Сжелателно е да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици) , които могат да помогнат устойчивостта на екосистемата и подтискат патогенните бактерии. гъбички и микроорганизми .

Гъбни заболявания (Mикози)

Сапролегиоза (дерматомикоза)


Saprolegniosis
Етиология: Характерно заболяване за края на зимата.Това е микозно заболяване. Гъбните хифи се локализират по повърхността на тялото, особено по рани, перките или на неоплоден хайвер.Проявява се при изтощена след тежка зима риба особено при влошено качество на водата, поради липса на подмяна или след токсичен дъжд!
Клинична картина: Добре видими нежни власинки – 1–2 мм.
Лечение: При леки случай е достатъчно лечението с 1 табл. 10 гр. аквариумна сол(т.е. химическо чиста), на 1/2 литра вода във вана 5-10 минути,при продължително лечение 15 гр. на 10 литра в аквариум,заедно с добавка на 2 гр.сода бикарбонат,в езеро 1 до 2 кг. на кубик по – добре каменна или нейодирана сол. Метиленово синьо е в дозировка 2 гр. на 1 000 л. Ефикасно средство за борба се явява и

химически чистият меден купроокис 15 мл от 0,1% разтвор на 10 л.Трябва точно да се дозира!Съществуват препарати, съдържащи медни съединения.Есетровите риби са чувствителни към багрилни препарати и трябва да се извадят от езерото! Ползваме ги съгласно указанията, като  обработваме внимателно заразените участъци с капка йодасепт. За про­филак­тика след хвърляне на хайвер добавяме няколко капки трипафлавин до добиването на светлозелен оттенък на водата. Използва се и UV-лампа и сол.При тежки случай FMC 1 ml на 100 литра, без сол във водата при температура над 12*С,при по-ниски температури ефективността намалява, но все пак действува!
Прогноза: Дерматомикозата често е вторична инфекция и трябва сериозно да се борим и с няколко причинителя.Профилактиката е редовна смяна на водата,хранене на рибите и третиране със сол 1-3 кг !Желателно е в края на зимата двукратно да дезинфекцираме през 3-4 дни с метиленово синьо (2 гр. на 1 м3) и подменим на водата.След това е желателно  при температура над 15*С да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици) , които могат да помогнат устойчивостта на екосистемата и подтискат патогенните бактерии. гъбички и микроорганизми .

Инвазионни заболявания

Причинителите са различни паразити: протозои, хелмити и ракообразни.

Ихтиофтириоза

Ichtyophtiriosis
Етиология: Заболяват почти всички аквариумни и езерни риби. Въз­бу­ди­тел е инфузорията Ic­hthro­phirius multifiliis, която предизвиква възпаление по кожата и перките.
Клинична картина: Отделни, добре видими бели точки по перките. В един случай рибките проявяват неспокойство, а в други – вялост.
Лечение: В общия аквариум температурата се повишава 30–32°С заседмица. Добавяме 10 гр (1 таблетка) аквариумна сол на 10 л вода. Трипафлавин – 0,5 гр на 100 л вода .

При езерата при температура над 12 *С   се добавя FMC (3.5 метиленово синьо,1 литър формалин,3,5 гр. малахитово зелено) 10 ml/1 m3 . Солта е противопоказана при употреба на  FMC  трябва да е под 0.5 промила!Сипва се през ден няколко пъти като преди това частично се сменя водата!

Филтъра се изключва,аерацията се увеличава.

Съществуват и множество препарати. Използваме ги съгласно указанията.
Прогноза: При правилно лечение болестта се прекратява за една седмица,максимум две.След дезинфекцията и подмяната на водата е при температура над 15*С желателно е да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици) , които могат да помогнат устойчивостта на екосистемата и подтискат патогенните бактерии. гъбички и микроорганизми .

Хилодонелоза

Chilodonellosis
Етиология: Причинител са два вида едноклетъчни инфузории Chilodonella cyprini и Chilodonella hexastiehus.
Клинична картина: По тялото се наблюдава белезникав налеп и слуз. Рибките се струпват масово на повърхността и показват признаци на затруднено дишане.
Лечение:В аквариума внасяме трипафлавин 0,5 гр на 100 л, повишаваме аерацията и температурата над 25°С. Добавяме също аквариумна сол 2 таблетки (20 грама на 10 л). Добър резултат се получава при антипаразитни бани с хинин 1 грам на 50 л .

При езерата  при температура над 13 *С се добавя FMC (3.5 метиленово синьо,1 литър формалин,3,5 гр. малахитово зелено) 10 ml/1 m3 . Солта е противопоказана при употреба на  FMC , трябва да е под 0.5 промила! Сипва се през ден 2 пъти като преди това частично се сменя водата, след 5 дни отново се добавя нова доза !

Филтъра се изключва,аерацията се увеличава.


Прогноза: Ако лечението е започнало навреме прогнозата е добра. Ако има забавяне, ще има значителни загуби.След дезинфекцията и подмяната на водата е желателно е при температура над 15*С да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици) , които могат да помогнат устойчивостта на екосистемата и подтискат патогенните бактерии. гъбички и микроорганизми .

Костиоза

Costiosis – Ichtyobodosis
Етиология: Причинител е бактерия Ichthyobodo necatrix. Прониквайки в епителните клетки на кожата причинява силно възпаление.Често я има във водопроводната вода!
Клинична картина: Наблюдава се мътен, сивожълтеникав оттенък по кожата. Рибите са с вяли движения, често дишат на повърхността. По някой път се трият по дъното и по декорацията в аквариума.
Лечение: Ежедневно подменяме ¾ от водата с нова със същите физикохимични параметри Най-добре е с антибиотик Benzacilin. Лечебния разтвор внасяме в аквариума в продължение на 4–5 дни с разчет 500 000 единици на

костиоза 100 л. вода. Добър ефект дава и лечението с Furazolidon – 1 гр на 100 л. Резултати дава и лечението както и при ихтиофтириозата, също и използването на UV-лампа.При езерата при температура над 13 *С   се добавя FMC (3.5 метиленово синьо,1 литър формалин,3,5 гр. малахитово зелено) 10 ml/1 m3 . Солта е противопоказана при употреба на  FMC  трябва да е под 0.5 промила!Сипва се през ден 2 пъти като преди това частично се сменя водата, след 5 дни отново се добавя нова доза !

Филтъра се изключва,аерацията се увеличава.
Прогноза: При своевременно лечение е добра.След дезинфекцията и подмяната на водата е желателно е при температура над 15*С да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици) , които могат да помогнат устойчивостта на екосистемата и подтискат патогенните бактерии. гъбички и микроорганизми .

Одиниомиоза

Оodinium
Етиология: Причинителят е паразитът Оdinium pullularis.Среща се във водопроводната вода!
Клинична картина:Окраската на рибите е избледняла. При попадане на светлинни лъчи върху тялото, то сякаш е наръсено с пясък.
Лечение: Добри резултати дава малахитово зелено – 6 мг на 1 л. Използваме също Benzacilin и Furazolidon, както при костиозата.
Прогноза: Най-често боледуват кардинали,     расбори, неони и колизи. Особено опасна е за младите екзепляри.След дезинфекцията и подмяната на водата е желателно е да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици) при температура над 15*С, които могат да помогнат устойчивостта на екосистемата и подтискат патогенните бактерии. гъбички и микроорганизми .

Дактилогироза

Dactyogyrosis
Етиология: Възбудителят са паразитни червейчета от рода Dactylogyrose.
Клинична картина: Рибите са неспокойни, плуват на повърхността, като жадно поглъщат въздух. Хрилете са бледи, покрити със слуз.В напреднал стадий се  появяват бели петна по перките и разкъсвания!
Лечение:В аквариума добавяме аквариумна сол – 1 табл. (10 гр) на 10 л. вода и увеличаваме аерацията .Най-добре е да комбинираме няколко широкоспектърните антибиотици :   Фуразолидон 500 мг на 100 л,Метронидазол 500 мг на 100 л,Тетрациклин 500 мг на 1оо л. Сулфатиазол 500 мг. на 100 л.и малахитово зелено 1 мл.от 0.2% разтвор на 100 л.През ден сменяме 2/3 от водата и добавяме нова доза.Лечението продължава поне 10 дни.Като може да се наложи повторно третиране защото заболяването е упорито!Инвентара се дезифенкцира с хлорамин и продължително след това се изплаква!
Прогноза: Повечето риби- директен внос от Азия са приносители на това опасно заболяване, което може да доведе до 100% смъртност. Поради това рибите се карантинират и третират с  медикаменти.

Аргулоза (Шаранова въшка)


Argulosis

Етиология: Причинителят са 8-ми­ли­мет­рови ракообразни Argulus foliaceus и Argulus japo­nicus.
Клинична картина: По повърхността на тялото – кожа и хриле се откриват ша­рано­вите въшки. Рибите са с вло­шено състояние. Отказват храна и бързо отпадат.
Лечение: Лечебни вани с калиев перманганат разтворен 1/100 000

(бледорозов цвят), експозиция 1 ч, лечебна вана с лизол 4 мг/л, хлорфос – 100 мг/л за 1 час. В езеро – 1 гр/м3.
Прогноза: При лечение добра. Важна е профилактиката, да не внасяме жива храна от зарибени водоеми, а новите риби предварително да ги каратнинираме.

Лернеалоза

Lernaea cyprinacea


Етиология:

Видовете Lernaea ,  са ракообразни, копеподни паразити, които могат да заразят и да причинят болести и смъртност в много видове сладководни риби. Инфекциите с Lernaea са най-разпространени през летните месеци и се срещат по-често в застояли или бавно движещи се води.

лернеа

Лернеа


Клинична картина: По повърхността на тялото – кожа и хриле се откриват  25 мм  дълго тръбно тяло което има котва върху предния край и сдвоени яйчни торбички на задния край . Рибите са с влошено състояние. Отказват храна и бързо отпадат.
Лечение:  Използваме хлорна вар 1,5 гр. на 1 м3 вода всяка седмица и Димилин 1 гр. таблетка на 4 м3  всяка седмица до изчезване Лечебни вани с калиев перманганат разтворен 1/100 000

(бледорозов цвят), експозиция 1 ч, лечебна вана с лизол 4 мг/л, хлорфос – 100 мг/л за 1 час. В езеро – 1 гр/м3.
Прогноза:Добра при спазване точната дозировка!

Незаразни болести

Травми

Травматичните увреждания са предпоставка за възникване на инфекциозни и инвазивни заболявания.
Лечение: Внимателно обработваме раните с антибиотична паста или йодасет. Във водата добавяме метиленово синьо 0,1 гр. на куб. м.Успоредно  при температура на водата над 15*С периодично добавяме  Пробиотици,който изместват патогенните микроорганими.

Простуда

Получава се при рязко понижение на температурата с 10–12°С.
Лечение: Постепенно вдигаме температурата до оптималните стойности.

Задушаване

Причините са различни. Може да е недостатъчен кислородът във водата поради гнилостни процеси, висока температура, пренаселеност (гъстота на посадката). При езерцето  oще може да бъде заледяване или гъста водна растителност.
Лечение: Отстраняваме неблагоприятните фактори и увеличаваме аерацията.След дезинфекцията и подмяната на водата е желателно е да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици)при температура на водата над 15*С   .Те  могат да помогнат устойчивостта на екосистемата и подтискат патогенните бактерии. гъбички и микроорганизми .

Стрес

Получава се при транспортиране на рибите, силен шум, чести манипулации в аквариума или езерцето и неправилна игра на деца и домашни любимци.След дезинфекцията и подмяната на водата е желателно е да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици)при температура на водата над 15*С   .Те  могат да помогнат устойчивостта на екосистемата.

Прехранване

Една от причините хората да хранят рибите толкова много е, защото те смятат, че рибите са гладни. Но те са винаги гладни! Те са лакомници и буквално ще ядат, докато се взривят. Биологично програмирани да ядат непрекъснато. В дивата природа, това е нещо добро.При изкуствени условия то е опасно за тях. В най-добрия вариант, ако ги прехранване ще доведе до много изпражнения, който, се разпадат бързо и замърсяват вашия аквариум или езеро с амоняк. В най-лошия, прехранване в крайна сметка ще предизвика техните чревния такт да се спука и те ще умрат. Така че трябва да бъдете внимателни с количеството, особено за по-малките риби.


Лечение: Отстраняват се неблагоприятните фактори.След дезинфекцията и подмяната на водата  Желателно е да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици) След дезинфекцията и подмяната на водата е желателно е да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици)при температура на водата над 15*С   .Те  могат да помогнат устойчивостта на екосистемата, и  да подтискат патогенните бактерии. гъбички и микроорганизми .

Авитаминози

Следствие на неправилно хранене с еднообразни и некачествено консервирани храни.
Лечение: Разнообразно меню с прясна животинска и растителна храна. Желателно е да третираме на езерцето( аквариума) с допълнително количество добри бактерии (пробиотици)при температура на водата над 15*С   .Те  могат да помогнат устойчивостта на екосистемата и да доставят необходимите витамини.

Вредители

Ако отсъстваме продължително най-добре е да поставиме мрежа над езерото.

мрежа

мрежа

Жаби и земноводни

Нека да споменеме нашите „подскачащи“ малки полезни приятели от езерото, които изпълняват серенади за залез слънце и други жабешки песни, за да привлекат партньор и да маркират своите територии. Жабешките песни са естествен саундтрак на Природата.Стига да не са стотици жабите и земноводните не са проблем за езерото!Напротив тяхното постоянно движение,ловенето на вредни насекоми и вечерен хор има своето очарование.Повечето от видовете жаби и земноводни са защитени от закона за защита на Природата!

жаба

жаба

Те не нападат риби над 8-10 см. Опасни са за новоизлюпените личинки.Конкурент са и за храната.Появяват се април да хвърлят хайвер и през юни изчезват.Новоизлюпените попови лъжички са естествена храна за едрите езерните риби, а те от своя страна се хранят с микроскопични водорасли и така почистват езерото.

Водна змия

Те са сериозен проблем!

водна змия

водна змия

При забелязване веднага трябва да е отстраним далече от езерото.Често те са две и може да има и още….. трябва да оглеждаме езерото периодично.Особено ако наблизо има водоем.След като се увериме,че няма повече можем да насипем около езерото дебела ивица сяра, която змиите отбягват. Трябва да се обновява след дъжд!Предлагат се в селкостопанските магазини репеленти против тях.