Уважаеми потребители, сайтът се допълва и обновява на всеки 10 дни!Koi carp

Вижте клипове в www.facebook.com/

 

  на моята страница

 

Кои-Златни-риби-ферма-Езерни-риби

езерото на  светата троица

Езерата са очите на градината. Великолепната гледка, заради която може с часове да не се отделяме от водното огледало, любувайки се на изумрудената водна растителност, причудливите отблясъци и тихия ромон на водата и разбира се на красивите с ярка окраска и грациозни движения риби, обитаващи езерото.

То помага да намерите спокойствие.

Езерото може да подобри настроението ви, да ви успокои, да свали стреса. От древни времена казват: „водата отнася всяко зло“.

Много полезно за нервната система е да се гледа вода. В този смисъл хората, живеещи в близост до водни басейни, са облагодетелствани. В какво се състои успокояващото действие на такова съзерцание? Водата винаги е в движение, дори когато е спокойна като огледало. Това нейно свойство създава необикновено усещане за постоянство и промяна.

Погълнат от процеса на съзерцание, човек сякаш се хипнотизира. По време на това съсредоточено съзерцание водата отнася със себе си всички ваши тревожни мисли. Затова, не напразно я наричат стихия на спокойствието. Тибетците често практикуват медитация чрез вода.Лебеди и Кои

Как да постигнете спокойствие при съзерцанието? Вижте подстраница ‘Фън Шуй за аквариума и езеро’

За да успокоите ума си, е достатъчно да гледате повърхността на реката, езерото или морето около 5 минути. Представяйте си температурата на водата, нейния вискозитет, усетете мириса ѝ. Представяйте си какво се случва под повърхността; какви обитатели, какви растения, скали и пясък на дъното може да има. Представяйте си водоема като нещо единно, цялостно, живеещо свой живот. Изпълнете се със спокойствието и величието на това цяло.
Съвкупността от тях създават неотразимо впечатление, особено ако езерцето е добре оформено с декоративни елементи, а водната растителност и рибите – правилно подбрани. Това не е толкова лесноосъществимо, ако не разглеждаме езерцето и хидробионитите в него като единно цяло, т.е. в една екосистема.Вижте подстраница „Риби и околна среда“
Избираме място на езерцето, по възможност с южно изложение, защитено от силни ветрове. Ако използваме постоянен водоизточник, изграждаме пре­лив­ници, укрепени с подходящи по размер решетки. Ако водата е от сондаж трябва допълнително да я аерираме. За направата на декоративното езеро се използва специализирано фолио (мембрана), готови фаб­рич­ни форми от водонепропускаем материали или бетонни конструкции.


Стремим се да изградим био езеро с устойчиви параметри чрез правилно организиране на биологичните(риби,растения,и други организми) и   абиотични(вода и други) фактори.Важно е да знаем, че колкото по-голямо е езерцето, толкова по-лесно се поддържат физико-химичните параметри на водата. За целта оборудваме езерцето с аератор, филтър и фонтан. Често те са в едно. Периодично опресняваме водата и почистваме езерцето от отпадъци или прекомерно разраснала се водна растителност. Тя се засажда в съответствие с екологичните изисквания на растенията. Вижте подстраница „Водна растителност“ Трябва внимателно да подберем рибите, като използваме само такива, които са миролюбиви. Например подходящо е освен кои в езерцето да има и различни породи златни рибки, златни и сини орфи,златни червеноперки който плувайки на ята увличат и другите рибки към повърхността, оранжевия лин и белия амур са   като санитари, особено за обраслите стени и дъно,а хибридния толстолоб  унищожава фитопланктона(зелената вода),кротушките,виюните,щипоците, лина и мидите се хранят с органични остатъци по дъното.Екзотично допълнение внасящо динамика в езерото са по-малките видове есетрови риби.Вижте подстраница „есетрови риби“.Така всичките риби образуват поликултура,която взаимно се допълва и естествено подпомага биологическото равновесие в езерото. Виж допълнително подстраницата „Езерни риби“

Съобразяваме се също с плътността на посадката и възрастовия състав и размера на рибките. Стремим се да храним рибките през по-хладните месеци с около 1% количество храна от тяхното тегло, а през лятните месеци – 2,5–3%. Желателно е храната да се дава на едно място и по едно и също време.Така можем да контролираме визуално и здравния статус на рибите.Вижте подстраница „Болести и вредители“ Използваме специализирана еструдирана храна, сварени ориз и соя, кюспе, сухар или жива храна, хваната от незарибени водоеми. Можем да поставим на 30 см рефлекторна лампа с виолетов оттенък, която да привлича насекоми  за храна рибите.Вижте подстраница „Хранене на рибите“ Ако оставим рибите да презимуват в езерото, то трябва да има оформена дълбока част – около 1,20 м и 1 м диаметър, както и осигурена аерация или постоянно движение на водата в единия край.зимно езеро с аерация Малките езерца покриваме през студените месеци с фолио, а в големите слагаме пръстени от полистирол или специални капаци с нагреватели. Ако прибираме рибките през зимата, почистваме езерцето от тиня, дезинфекцираме го с предварително подготвен розов разтвор на калиев перманганат, а коренищата на водните растения затрупваме с дебел слой шума.Виж допълнително подстраниците:„Пролет“,„Лято“,„Есен“,„Зима“

декемврийско езеро

декемврийско езеро

 

 

зимно езеро

замръзнало езеро

Езерото на крокодилите през март

Езерото на крокодилите през март

Лято

Лято в езерото на крокодилите

 

езерото на крокодилите през нощта

езерото на крокодилите през нощта на Боявление

крокодилското езеро

крокодилското езеро

Съдържанието на страниците на ezerniribi com. е обект на авторско право на Венец Струнджев.
Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на автора!