Можете да разграничите породите златни рибки главно по размер, форма, тяло,очи,глава,оцветяване и конфигурация на перките. Според  проучвания златните рибки са очарователни и красиви риби, които хората обичат да държат в дома си. В резултат на хилядолетна селекция са получени множество породи по форма на главата, тялото,перките и цветови вариации :

Породи по форма на тяло: класик,лондонски шабункин,бристолски шабункин,комета,ветрилна опашка(руйкин),перлена люспа(шишарка),воал (шлаер),телескоп,помпон,небесно око,дебелобузеста,оранда и червена шапка.,лъвска глава и ранчу,.
Te са възникнали в началото на 1400 г., по време на династията Минг в Китай. Ветрилообразно златни рибки са предшественик, от който са произлезли всички съвременни породи.

 

воална златна рибка (шлаер)

воална златна рибка (шлаер)

Преходни породи създадени в Япония:

Вакин

Вакин

Джикин

Джикин

)

ВЕТРИЛНА /ЛЯСТОВИЧА/ ОПАШКА/

Ветрилообразният златни рибки са възникнали в началото на 1400 г., по време на династията Минг в Китай. Те са родителя, от който са произлезли всички съвременни породи златни рибки с двойна опашка .
Височината на тялото е над 1/2 от дължината т.е. то е високо,заоблено с яйцевидна форма.Предната част главата е заоблена.

Опашката трябва да е вдигната високо.Тя е разчленена до 1/4 от дължината си.Гръбната перка е изправена с височина 5/8 от височината на тялото.Тя е единична.Коремните перки трябва да са дълги колкото гръбния,докато гръдните и предопашните трябва да са по-къси.

РУЙКИН

Златната рибка Руйкин е японска порода на Ветрилната-опашка отгледани в края на 1700.Руйкин е златна рибка с двойна опашка, която притежава овална форма на тялото, която е почти кръгла, и чифтни анални, коремни и гръдни перки. Гръбната перка обикновено е 1/3 от дълбочината на тялото, а опашната перка, която е раздвоена, е от 3/4 до 1-1/2 пъти дължината на тялото. Отличителната черта на тази риба е гърбицата, която започва от задната част на главата и се извива значително до началото на гръбната перка.Характеризира се с голяма гръбна гърбица, която започва в близост до врата и главата е остра.Селекционерите са се опитвали да се увеличат гръбната гърбица, за да  изглежда рибата особено висока.

Руйкин са в цветови варианти на червено, бяло, черно, синьо, шоколад, двуцветни и калико. Те също могат да бъдат намерени с дълги опашки, панделка опашки и пеперуда.

Руйкин
златна рибка Руйкин

)

ШИШАРКА /ПЕРЛЕНА ЛЮСПА/

Породата е с високо тяло над 1/2 от дължината му.То като че ли е подпухнало като риба болна от воднянка.Люспите са изпъкнали,наподобяващи полукълба,отделени една от друга.По форма и перки има много общо с Руйкин.

перлена люспа (шишарка)
златна рибка Перлена люспа (Шишарка)

)

ВОАЛ /ШЛАЕР/

Тялото трябва да бъде високо,заоблено,яйцевидно с незаострен гръбнак,предната част на главата е заоблена,носовите израстъци са леко уголемени.Опашната е „падаща“грациозно,не е разчленена и е над 3/4 от дължината на тялото.Гръдната перка е изправена и по дължина е равна на тялото.Всички перки без гръбната са двойни.

воална златна рибка (шлаер)
воална златна рибка (шлаер)

)

ТЕЛЕСКОП

Тялото е високо над 1/2 от дължината му,заоблено с форма на яйце.Телескоп е риба с кръгло тяло, чифтни перки и изпъкнали очи. Формата на тялото е по-близка до тази на Оранда, отколкото тази на Рюкин, с други думи, това е заоблена, а не кръгла форма. Перките са сдвоени и обикновено са умерено дълги, въпреки че при някои видове перките изглеждат изключително дълги, особено гръбната и опашната перка.

Очите са изпъкнали с чисти и еднакво развити ириси.

Класически са воалните породи Черен телескоп,Червен телескоп,Калико телескоп,Панда.
Телескопите са уязвими за защипване и тормоз. Голямо внимание трябва да се обърне на декорация в аквариума. Техните изпъкнали очи са изключително деликатни и податливи на повреда, както и всякакви остри предмети или растения с назъбени ръбове трябва да се избягват.

Черен телескоп
златна рибка Черен телескоп

Съществуват и с ветрил на опашка различни разцветки.

телескопи ветрилна опашка
златни рибки Телескопи ветрилна опашка
Телескоп червена шапка
златна рибка Телескоп Червена шапка

)

ОРАНДА

Породата е възникнала в края на 1500 г.в Китай и е една от най-популярните.
Тялото е високо над 1/2 от дължината му,заоблено,яйцевидно.Главата  и хрилете са покрити с израстъци,които оформят нещо като шапка ,а повърхността е с вид малина.Опашната перка е увиснала дъгообразно,Всички перки са заострени.
Оцветяването е червено,черно,калико,бяло,шоколадено и в комбинация.Едно общо нещо, което всички породи Оранда имат, е способността да достигат големи размери. Не е необичайно да видите Оранда с размери от 12 до 18 см и с перки, които добавят няколко сантиметра към размера на тялото.

оранда
златна рибка Оранда

Колоритна разновидност е Червената шапка.Оцветяването на тялото е сребристо,а на шапката е червена.

червена шапка
златна рибка Червена шапка
червена шапка (танчу)
златни рибки Червена шапка (Танчу)

)

ЛЪВСКА ГЛАВА

Породата е получена в Китай, за да изобразяват образа на митичния лъв куче.

Има разнообразие от цветове, вариращи от червено, оранжево, шоколад, синьо и черно и калико, двуцветни и трицветни варианти.

Лъвските глави са почти идентични на външен вид на Ранчу и всъщност е предшественик на японската порода. Лъвската обаче, има по-голяма глава в сравнение с Ранчу .
Тялото е високо,заоблено,яйцевидно,гръбнака е гладък с равна линия.Главата и хрилете са покрити с израстъци подобни на повърхността на малина образуващи шапка.Най-впечатляващата характеристика на лъвската глава е изпъкналият растеж на главата, който може да бъде разделен на три области: черепен растеж, растеж на бузите и оперкуларен, или растеж на хрилете. Липсва гръбначна перка,а останалите перки са къси и твърди.Краищата им са закръглени,опашката е разчленена до 1/3 от дължината си и се носи високо.

лъвска глава
златни рибки Лъвски глави

 

ранчу
златни рибки Лъвска глави

РАНЧУ

Създадена  като порода от японците през 1800 година Ранчу е качулата порода . Японците я наричат ​​„царят на златните рибки“.
Има породи Червено Ранчу, Бяло Ранчу, Калико Ранчу, Черно Ранчу, Синьо Ранчу, Лилаво Ранчу, Червено и Бяло Ранчу и Червено Главо Ранчу. Ранчу има много по-заоблен гръб от Лъвската глава .

Опашката на Ранчу е също разперена настрани с по-ниските дялове, разположени почти хоризонтално. Това е в контраст с опашката на Лъвската глава, която е по-събрана и прилича с тази на Ветрило порода . Ранчу може да се разграничи от лъвската глава по това, че притежава по-умерен растеж на главата и заоблен, наклонен отчетлив профил на гърба и опашката. В допълнение, формата на тялото на Ranchu изглежда по-малко квадратна и по-заоблена от тази на Лъвска глава. Растежът на главата е по-слабо изразен .

 

Цветове на Ранчу са, вариращи от червено, оранжево и черно до двуцветни .

Ранчу

)

ПОМПОН

Тялото е високо,яйцевидно,гръбнака е заоблен,предната част на главата също е заоблена като носовите израстъци са силно уголемени.При основния стандарт липсва гръбна перка,а останалите перки са къси.Опашката се носи високо.

понпон
златна рибка Понпон

)

НЕБЕСНО ОКО

Тялото е високо над 1/2 от дължината му.То е яйцевидно,със заоблен гръбнак.Очите са изпъкнали, изместени навън и са насочени нагоре.

Липсва гръбначна перка,останалите са къси нееластични.Опашката се носи високо.

небесно око
златни рибки Небесно око
небесно око
златни рибки Небесно око

)

Водно око (Дебелобузеста рибка)

Породата е получена в началото на 1900 в Китай и се смята, че са разработени от породата Небесното око . Tя се характеризира с двете пълни с течност торбички или „мехури“ под очите.Долните клепачи на очите са разширени до формата на балони.
Тялото е високо над 1/2 от дължината му.То е яйцевидно,със заоблен гръбнак.

Липсва гръбначна перка,останалите са къси нееластични.Опашката се носи високо.
Оцветяването е червено,златисто,бяло,черно или са двуцветни.
Тя е една от най-деликатните породи златни рибки и се отглежда самостоятелно!

Водно око
златни рибки Водно око
водно око
златни рибки Водно око

Съдържанието на страниците на ezerniribi com. е обект на авторско право на Венец Струнджев.
Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на автора!