Разред шаранозъбовидни риби
Cyprinodontiormes

Рибките от този разред се характеризират със затворен плавателен мехур, липса на странична линия, наличието на малки зъби в челюстите.

Семeйство шаранозъбови риби
Cyprinodontidae

Включва около 30 рода с около 500 вида и подвида, живеещи в Южна, Централна и Северна Америка, тропическа и субтро­пическа Азия, Африка и Южна Европа.

Род Афиосемион, Aphyosemion, Miers, 1924

Южен афиосемион


Aphyosemion australe (Rachow, 1921)

Размери: 6 см.
Местообитание: Делтата на река Огове в Западна Африка.
Оптимални условия: Температура 20–23°С, pH<7, dH<3°H.

Храна: Разнообразна жива храна с малки размери.
Полов диморфизъм: Мъжките са по-ярко оцветени и по-едри.
Размножение: Тези рибки спадат към групата афиосемиони, които прилепват хайвера към водните растения. Светлината е слаба не пряка. Развитието на ембрионите в хайвера е обикновено две седмици, но може да продължи и един месец. Захранваме личинките с науплюси на артемия.
Поведение: Спокоен вид живеещ в горните и средни водни слоеве. Между мъжките се появява съперничество.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с малки видове харацинидови и барбуси,данио,други видове от семейство шаранозъби.

Пъстър афисемион
Aphyosemion filamentosum (Meinken, 1933)

Размери: 5,5 см.
Местообитание: Населява водоемите на Того, и част от Нигерия.
Оптимални условия:Температурата е в интервала 22-24•С,рН Храна:Разнообразна жива храна с малки размери.
Полов диморфизъм:Мъжките са по-яеко оцветени и по-едри.
Размножение:За размножение пускаме един мъжки и няколко женски рибки,който хвърлят хайвера си на дъното в торфени влакна.Пренасяме торфа на тъмно място със стайна
температура.След 2 или 3 месеца го поставяме в аквариум с прясна вода при температура 25•С.Проплувалите личинки захранване с науплиуси на артемия.
Поведение:Миролюбива рибка плуваща в средните водни слоеве.Между мъжките се наблюдава съперничество.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с малки видове харацинидови и барбуси,данио,други видове от семейство шаранозъби.

Род Аплохеилус (Азиатски щукички)
Aplochelius, Mcelland, 1839 г.

Ивичеста щукичка (линеатус)
Aplochelius lineatus (Cuvier, Valencinnes 1846г.)

Местообитание: Среща се във водите на Източна Индия и Шриланка.
Размери: 10-12 см.
Оптимални условия: Температура 20-25 градуса pH<7, dH<12°H.
Храна: Рибките предпочитат жива храна дрозофила, личинки на комари, дафния.
Полов диморфизъм: Мъжкия е златистокафяв със златистозелени ивици.
Размножение: Размножаването може да се извърши в аквариума в който се отглеждат, стига да има на повърхността достатъчно растения. Женската хвърля до 10 хайверни зрънца дневно. Личинките се излюпват при температура 28°С след 12–14 денонощия.
Поведение: Рибките предпочитат да плуват в повърхностните водни слоеве, към малките видове са агресивни, наблюдава се йерархия в ятото.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с харацинидови и барбуси,данио,други видове от семейство шаранозъби.

Род Епиплатис или африкански щукички
Epiplatys Cill,1862

Епиплатис дагети (шапери)
Epiplatus dageti Poll 1953 г.

Размери: 6 см.
Местообитание: Обитава мочурливите води на тропическа Западна Африкa href=“http://www.ezerniribi.com/wp-content/uploads/2012/05/epiplatys_dageti_monroviae.jpg“>а по-точно Того и Гана.
Оптимални условия: Температура 24–28 гр. pH<7,dH<6°H, 1,5 промила соленост.
Полов диморфизъм: На опашната перка при мъжките се забелязва издължаване на последния лъч с черен кант. Под долната челюст оцветяването е червено.
Размножение: Размножаването може да се осъществи в същия аквариум, като на един мъжки индивид трябва да се паднат по две, три женски. Задължително е гъста водна растителност при температура 25°С. Личинките се излюпват между осмото и четиринайсетото денонощие.
Поведение: Особено мъжките са агресивни към себеподобни и други малки видове. Обичат да плуват на повърхността.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с малки видове харацинидови и барбуси,данио,други видове от семейство шаранозъби.

Факелен псевдоепиплатис
Pseudoepiplatus annulatus (Boulenger, 1915)

Размери: 4 см.
Местообитание: Този вид живее в малки, кристалночисти водоеми, разположени в района на Западна Африка.
Оптимални условия: Температура 24–26°С, pH<7,dH<5°H
Храна: Важно е да се знае, че рибките приемат храна от повърхността, и тя трябва да е с малък размер.
Полов диморфизъм: При мъжките опашната перка е оцветена в яркочервено и създава илюзия на факел.
Размножение: Важно е да се знае, че рибките не изяждат своето потомство,а личинките при температура 26°С се появяват към 12 ден. През първите месеци малките рибки нарастват бавно.
Поведение: Типични представители на насекомоядните риби и се придържат близко до повърхността. Миролюбив вид.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с малки видове харацинидови и барбуси,данио,други видове от семейство шаранозъби.

Род Нотобранхиус
Nothobranchius Peters, Peters, 1968 г.

>Нотобранхиус на Гюнтер
Nothobranchius Guentheri (Pfeffer, 1893)


Размери: 6 см.
Местообитание: Тези рибки населяват малки периодически пресъхващи водоеми в източна Африка.
Оптимални условия: Температура 20–24°С, pH< 7, dH Храна: Предимно животинска с малки размери.
Полов диморфизъм: При мъж­кия гръбната, аналната и опашната перки са аленочервени.
Размножение: Използваме същия аквариум, като на дъно­то настиламе преварен торф. Нивото на водата е около 10 см. Използват се една мъжка с 2–4 женски. След хвърлянето на хайвера, което продължава няколко дни изваждаме родителите. Подсушаваме торфа и го държим на влажно и тъмно място при стайна температура. При такива условия хайверът трябва да стои минимум 6 седмици. Излюпваме го като добавяме престояла мека вода с температура 26°С.
Поведение: Рибките са плахи и се нуждаят от растителни укрития и затъмнени участъци. Мъжките се бият помежду си без фатални последствия.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с малки видове харацинидови и барбуси,данио,други видове от семейство шаранозъби.

Семейство Пецилови (живородящи)
Poeciliidae

Поради своята пъстра и красива окраска, невзискателност при отглеждане и интересно размножение живородките са много популярни сред любителите на аквариума. Естественото им местообитание включва общирни райони на Централна Америка и Карибските острови, както и части от Североамериканските щати и Южна Америка с изключение на няколко вида, живеещи в Азия.
Характерно за тях е раждането на напълно оформени малки, в резултат на хилядолетно приспособяване оплождането е вътрешно. Това е еволюционно по-прогресивно, защото потомството получава по-големи шансове да оцелее и запази вида. Всъщност при живородките има развитие на хайвера в майчиния организъм, поради което някои автори ги наричат яйцеродящи. С наближаването на раждането родилното петно потъмнява и коремчето на женските става цилиндрично. Майките носят малките си в продължение на 30–45 дни. Освен в плитък съд покрит с водни растения може да ги отделим и в специална ваня. Новородените веднага започват да плуват, реагират на опасност и търсят храна.

Род Хетерандия, Heterandria

Формоза

Heterandria formosa, Agasio – 1853

Размери: 4 см.
Местообитание: Водоемите на Южна Калифорния и Флорида
Оптимални условия: Температура 22­–26°С, pH 7, dH 4–10°H.
Храна: Животинска и растителна с малки размери.
Полов диморфизъм: Мъжкият е с по-малък размер и притежава характерният за живородките гоноподиум. Женските са с характерното за живородките тъмно родилно петно.
Размножаване: Женската раж­да в течение на месеца 4–25 малки 6 мм рибки.
Поведение: Миролюбив вид. Поради малките размери е най-подходящо да се отглежда самостоятелно.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с малки видове харацинидови и барбуси,данио,други видове от семейство шаранозъби.

Гупи
Poecilia (Lebistes) reticulata, Peters – 1859

Размери: 8 см.
Местообитание: В природата живее в Централна и Северната част на Южна Америка.
Оптимални условия: Температура 20­–26°С, pH 7, dH 4–20°H.
Храна: Предимно животинска, с малки размери.
Полов диморфизъм: Мъжките имат характерния гоноподиум (видоизменена анална перка) и са по-пъстри.
Размножаване: Женската ражда средно 40 добре оформени малки.
Поведение: Спокойна и миролюбива рибка.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с малки видове харацинидови и барбуси,данио,други видове от семействa Шаранозъби и Пецилиеви.

Национален стандарт за оценка на гупи по опашка
За следните породи: основна, претеглена, ръбеста, лирова, горна сабя, долна сабя, двойна сабя, флаг, лента, ветрило, триъгълник.

  1. Тяло 20 т.
  2. Перки 20 т.
  3. Оцветяване 20 т.
  4. Характеристика (стил) 20 т.
  5. Състояние и поведение 20 т.

Общо: 100 т.

Молинезия
Poecilia sphenops, Culvier и Valentines – 1846


Местообитание: Ареала на разпространение е Централна и Южна Америка от Мексико до Колумбия.
Размери: 6 см.
Оптимални условия: Температура 22­–28°С, pH> 7, dH 8–30°H. Соленост 1,5–3‰.
Храна: Растителна и животинска храна.
Полов диморфизъм: Женската ражда средно 40 6–7 мм малки рибки.
Размножаване: Мъжкият се отличава по гоноподиума.
Поведение: Общителна и подвижна рибка.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с барбуси,данио,други видове от семейство Шаранозъби и Пецилиеви.

Национален стандарт
за оценка на молинези

1. Тяло 20 т.
2. Перки 20 т.
3. Оцветяване 20 т.
4. Характеристика (стил) 20 т.
5. Състояние и поведение 20 т.
Общо: 100 т.

Молинезия велифера
Poecilia velifera, Reagan – 1914

Местообитание: Южно Мек­сико, Белиз и Гватемала.
Размери: 18 см.
Оптимални условия: Температура 25­-28°С, pH> 7, dH 8–20°H. Соленост 1,5–3‰.
Храна: Растителна и животинска.
Полов диморфизъм: Мъжкият има гоноподиум, и висока и широка гръдна перка.
Размножаване: Женската ражда средно 50 броя 10-милиметрови малки.
Поведение:Плува певсеместно. Между мъжките се наблюдават дразги.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с барбуси,данио,други видове от семейство Шаранозъби и Пецилиеви.

Род Ксифофорус
Xiphophorus

Хелер
Xiphophorus helleri, Hegkel – 1848,

Размери: 12 см.
Местообитание: Водоемите на Централна Америка.
Размери: 12 см.
Оптимални условия: Температура 20­–26°С, pH>7, dH 8–20°H.
Храна: Комбинирана животинска и растителна.
Полов диморфизъм: Мъжките имат характерния гоноподиум и мечовидно издължаване на опашната перка.
Размножаване: Женската ражда средно 40–70 едри 8-милиметрови малки.
Поведение: Хелерите са плашливи рибки и аквариумът трябва да бъде покрит, тъй като често изкачат. Между мъжките се наблюдават боеве, особено в по-малък аквариум.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с барбуси,данио,други видове от семейство Шаранозъби и Пецилиеви.

>Национален стандарт за оценка на хелери
За следните породи: основна, симп­сон, воален, лиров, делта лиров.

1. Тяло 20 т.
2. Перки 20 т.
3. Оцветяване 20 т.
4. Характеристика (стил) 20 т.
5. Състояние и поведение 20 т.
Общо: 100 т.

Плати, Xiphophorus maculatus, Gunther – 1866

Размери: 6 см.

Местообитание: Мексико, Гватемала, Хондурас,
Оптимални условия: Температура 20­–25°С, pH>7, dH 8–20°H.
Храна: Животинска и растителна с малки размери.
Полов диморфизъм: Мъжкият е с характерния си гоноподиум.
Размножаване: Женската ражда 20–40 малки.
Поведение: Миролюбива и спокойна рибка. Желателно е да се отглежда самостоятелно,поради по-малкия си размер.

Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с малки видове барбуси,данио,други видове от семейство Шаранозъби и Пецилиеви.

Национален стандарт

за оценка на плати
За следните породи: основна, пламенна (пикова) с висока перка.
1. Тяло20 т.
2. Перки20 т.
3. Оцветяване20 т.
4. Характеристика (стил)20 т.
5. Състояние и поведение20 т.
Общо:100 т.

Вариатус

Xiphophorus variatus, Мaek – 1904

Размери: 7 см.
Местообитание: Обитава водоемите на Мексико.
Оптимални условия: Температура 18­–25°С, pH>7, dH 8–20°H.
Храна: Комбинирана – растителна и животинска.
Полов диморфизъм: Мъжкият е с характерния си гоноподиум.
Размножаване:  Женската ражда между 20 и 40 малки с размери около 10 мм.
Поведение: Миролюбив вид.
Съвместимост:Отглеждаме ги самостоятелно или с малки видове барбуси,данио,други видове от семейство Шаранозъби и Пецилиеви.

Национален стандарт

за оценка на вариатуси

1. Тяло20 т.

2. Перки20 т.
3. Оцветяване20 т.
4. Характеристика (стил)20 т.
5. Състояние и поведение20 т.
Общо:100 т.