Семейство Гиринохеилидови
Gyrinocheilidae

Семейството включва 1 род с 3 вида риби живеещи в бистрите потоци на Югоизточна Азия.

Гиринохелий алмониери
Gyrinocheilus aymonieri, Tirant, 1883.

Pазмери: 25 см.
Местообитание: Централен Тайланд, Лаос.
Оптимални условия: Температура 24–28°С, рН 7, dH 5–15°H.
Храна: Алги и малки дънни организми.
Полов диморфизъм: Трудноразличим полов диморфизъм. Мъжките са по-малки.
Размножение: С помощта на хормонални инжекции.
Поведение: Придържат се към дъното. Съществува златна и златно-черна порода.
Съвместимост:Отглежаме ги съвместно с малки видове харацинови,барбуси,кардинали,данио и лабиринтови риби.

Разред Сомообразни
Suliriformes.

Те могат да бъдат открити повсеместно с изключение на Австралия. При сомообразните лип­сват люспи. Тялото им е голо и е покрито с керемидообразно наредени костни пластинки. Около устата се забелязват до няколко чифта мустачки, които са важен осезателен орагн. Част от видовете водят нощен хищнически живот. Други са миролюбиви растителноядни. Раз­мерът им е различен от някол­ко сантиметра до 5 м и 300 кг.

Семейство Багридилови
Bagridae

Те могат да бъдат открити в пресните води на Африка и Южна Азия. Кожата им е гола, често гръбната и гръдните перки завършват с бодили.

Мистус витатус
Mistus spec vittatus, (Bloch, 1794)

Размери: 20 см.
Местообитание: Централна и Южна Азия.
Оптимални условия: Температура 18–26°С, рН 7, dH 5–15°H.
Храна: Всеяден вид.
Полов диморфизъм: Трудноразличим.
Размножение: В аквариум само с хормонални инжекции.
Поведение: Придържа се към дънните водни слоеве. Хищническо поведение.
Съвместимост:Отглежаме ги съвместно само с едри видове риби: цихлиди,боти,сомове.

Семейство Калихтови
Callichthyidae

Обединява 8 рода с около 140 вида сомчета, разпространени във водите на Централна и Южна Америка.

Род Коридорас
Corydoras
Lacepede 1803.

Златно сомче
Corydoras aeneus, Holly, 1940

Размери: 6–7 см.
Местообитание: Южна Америка (от Венецуела до Аржентина).
Оптимални условия: Температура 22–26°С, рН 7, dH 2–10°H.
Храна: Малки дънни организми.
Полов диморфизъм: Женските са с добре оформено коремче, а мъжките имат издължена гръбна перка.
Размножение: За размножение се пускат две мъжки с една женска, при температура 26–28°С. Женската прилепя по стъклата и мъжките оплождат до няколкостотин хайверни зрънца.хайвер на сомчета Ембрионите се развиват след 6–9 денонощия, в зависимост от температурата. Личинките се захранват с науплюси на артемия и микрофутер.
Поведение: Типично дънна рибка. Миролюбив вид.
Съвместимост:Отглежаме ги съвместно с малки видове сомчета, харацинови,барбуси,кардинали,данио и лабиринтови риби.

Бронирано сомче
Corydoras paleatus, Tencns, 1842

Размери: 6 см.
Местообитание: Североизточна Бразилия, р. Ла Плата.
Оптимални условия: Температура 20–24°С, рН 7, dH 2–10°H.
Храна: Малки дънни оранизми.
Полов диморфизъм: Мъжките са със заострена перка, женските с добре оформено коремче.
Размножение: За размножение се пускат две мъжки с една женска, при температура 22–24°С. Женската прилепя по стъклата и мъжките оплождат до няколкостотин хайверни зрънца. Ембрионите се развиват след 6–9 денонощия, в зависимост от температурата. Личинките се захранват с науплюси на артемия и микрофутер.
Поведение: Типично дънна рибка. Миролюбив вид. Съществува албино и воална форма.
Съвместимост:Отглежаме ги съвместно с малки видове сомчета, харацинови,барбуси,кардинали,данио и лабиринтови риби.

Род Хоплостернум
Hoplosternum, Gill, 1858.

Сомче торакатум (калихт)
Hoplosternum thoracatum, Cuvier и Valentinnes, 1840

Местообитание: Южна Америка.
Размери: 18 см.
Оптимални условия: Температура 18–28°С, рН 7, dH 2–10°H.
Храна: Дънни организми.
Полов диморфизъм: Мъжкият е със заострени гръдни перки.
Размножение: Прави гнездо от мехурчета под големи плуващи листа или парченца стиропор, където женската прилепя едри хайверни зрънца, които мъжкият опложда. Бащата се грижи за потомството. След проплуването на личинките около четвъртото денонощие ги захранваме на науплюси на артемия и микрофутер
Поведение: Типично дънна рибка. Миролюбив вид.
Съвместимост:Отглежаме ги съвместно с сомчета, харацинови,барбуси,кардинали,данио, лабиринтови риби,златни риби,скаларий и други цихлиди.

Семейство Кларидoви
Clariidae

Вкючва 15 рода с около 100 вида, разпространени в Африка и Ю.И. Азия и Мала Азия.

Африкански сом-далматинец
Clarias mossambicus, Peters, 1852

Размери: 70 см.
Местообитание: Източна Африка (Намибия)
Оптимални условия: Температура 15–25°С, рН 7, dH 5–20°H.
Храна: Всеяден вид
Полов диморфизъм: Женските са с добре оформено коремче.
Размножение: В аквариум се размножава чрез хормонални инжекции.
Поведение: Дънна рибка с хищническо поведение.
Съвместимост:Отглежда се самостоятелно.

Семейство Котешки сомове
Ictaluridae

Обединява 15 рода с около 60 вида, обитаващи пресните води на Северна Америка до Гватемала.

Американско котешко сомче
Ictalurus nebulosus (Lesueur, 1819)

Размери: 40 см.
Местообитание: Източните щати на САЩ.
Оптимални условия: Температура 16–25°С, рН 7, dH 5–20°H.
Храна: Всеяден вид.
Полов диморфизъм: Женската е с добре оформено коремче.
Размножение: Обособяват се брачни двойки, женската отлага хайвер на дъното, бащата поема грижа за потомството до началото на активното му хранене.
Поведение: Това е типичен дънен обитател с хищническо поведение. Активизира се през нощта.
Съвместимост: Желателно е да ги отглеждаме самостоятелно.

Семейство Лорикариеви
Loricariidae

Включва около 50 рода с над 1000 вида сомчета, обитаващи Централна и Южна Америка.

Род Анциструс
Ancistrus Kner, 1853

Антеновидно сомче

Ancistrus dolichopterus, Kner, 1954

Размери: <13 см.
Местообитание: Обитава басейна на река Амазония
Оптимални условия: Температура 23–27°С, рН<7, dH 2­–10°H.
Храна: Àлги, спанак, круша, тубифекс.
Полов диморфизъм: Над устата на мъжкия се забелязват множество антеновидни израстъци.
Размножение: Двойката хвърля хайвера си в укрития от камъни и корени, най-добре в PVC тръбичка. Мъжкият внимателно се грижи за него.
Поведение: Антеновидното сомче стои почти винаги прилепено към околните предмети, като ревностно пази своята територия.
Съвместимост:Отглежаме ги съвместно с сомчета, харацинови,барбуси,кардинали,данио, лабиринтови риби,скаларий и други южноамерикански цихлиди.

Род Дасилорикария
Dasyloricaria, Isbrücker, Nussen, 1979

Лорикария филоментоза
Dasyloricaria filamentosa (Steindachner, 1878)

Размери: 25 см.
Местообитание: Бързите води на р. Магдалена, Колумбия.
Оптимални условия: Температура 22–28°С, рН<7, dH 2­–10°H.
Храна: Алги, спанак, круша, тубифекс.
Полов диморфизъм: Полово зрелите женски имат добре оформено коремче.
Размножение: Двойката хвърля в пластмасови тръбички с диаметър 22–26 мм и дължина 150 мм. Мъжкият се грижи за поколението.
Поведение: Типично дънен вид с нощен цикъл на активност. Обича да се притаява в укрития.
Съвместимост:Отглежаме ги съвместно с сомчета, харацинови,барбуси,кардинали,данио, лабиринтови риби,скаларий и други южноамерикански цихлиди.