Разред костурообразни

Perciformes

Сем. стъклени костури

Centropomidae
Включва 9 рода с повече от 50 вида тропически костурообразни риби.

Род Ханда, Chanda, (Hamilton-Buchanan, 1822)

Ханда ранда (Стъклен костур)

Chanda ranga, (Hamilton-Buchanan, 1822)
Размери:  6 см.
Местообитание: Живее в пресните и полусолени води на Индия, Пакистан, Бирма и Тайаланд.
Оптимални условия: Температура 22–26°С, pH 7, dH 8–20°H. На всеки 10 л вода добавяме 4 гр морска сол.
Храна: Менюто включва животинска храна с малък размер.
Полов диморфизъм: Мъжките имат светлосин кант на част от гръдната и анална перка и са по яркозлатисти.
Размножение:  Продуктивността е малка, тъй като личинките не търсят активно храна, тя трябва да е подвижна, в голямо количество. Чрез аерация създаваме постоянно движение на храната.
Поведение: Спокоен вид, предпочитащ да плува на ято в средните водни слоеве.Проявява известна агресивност към малки рибки.
Съвместимост:Отглеждаме ги с по-едри видове харацинидови,барбуси,данио,лабео,южноамерикански цихлиди

Семейство слънчеви костури

Centrarchidae
Включва 9 рода с повече от 50 вида, като някой изследователи включват към това семейство и други видове. Местообитанието им е Югоизточна Азия, включително Автралия, Южна и Северна Америка и Африка.

Род Еласома

Elassoma, Jordan, 1877

Еласома Еверглейд

Elassoma evergladei, Jordan 1884
Размери: 3,5 см.
Местообитание: Разпространена е в малките водоеми от Северна Каролина до Флорида, САЩ.
Оптимални условия: Температура 17–23°С, pH 7, dH 4–20°H.
Храна: Животинска и хранителна с малки размери.
Полов диморфизъм: При размножение мъжкият става почти черен, обсипан с блестящи сино-зелени точки.
Размножение: Продуктивността рядко надвишава 60 хайверни зрънца. Ако имат достатъчно храна, родителите не нападат потомството.
Поведение: Изключително миролюбива, дори плаха рибка. Наблюдава се териториално разпределение.
Съвместимост:Отглеждаме еласомите самостоятелно или с по-малки видове; харацинидови,барбуси,данио

Род Лепомис

Lepomis Rafinesque, 1818,

Слънчев костур

Lepomis gibbosos (Linnaeus, 1758)

Размери: 24.
Местообитание: Родина Северна Америка. Понастоящем е аклиматизирана и във водоемите на Европа.
Оптимални условия: Температура 4–30°С, pH 7, dH 4–20°H.
Храна: Всеяден вид.
Полов диморфизъм: При мъжкия гръбната и анална перка са заострени.
Размножение: Мъжкият изкопава в пясъка ямка с диаметър 10–20 см, където женската хвърля хайвера. Бащата се грижи за потомството. Желателна е след 2–3 седмици сортировка.
Поведение:Плува повсеместно. Към по-малките видове е твърде агресивна.
Съвместимост:Отглеждат се отделно!

Род Бадис

Badis Bleeker, 1853

Бадис Бадис (Рибка хамелеон)

Badis badis (Hamilton-Buchanan, 1822)

Размери: 8 см.
Местообитание: Заблатените водоеми на Индия.
Оптимални условия: Температура 20–25°С, pH7, dH 4–20°H.
Храна: Храни се предимно с животинска храна с малки размери.
Полов диморфизъм: При възбуда окраската може да стане почти черна, изпъстрена с металически сини точки.
Размножение:  Бащата се грижи за потомството.
Поведение: Рибките са по принцип миролюбиви и предпочитат да стоят в укритие. Мъжките често заемат характерна дъговидна стойка.
Съвместимост:Отглеждаме ги с по-едри видове харацинидови,барбуси,данио,южноамерикански цихлиди

Семейство Цихлидови (Пъстри костурови риби)

Cichlidae.

Рибките от това семейство са интелектуалците на аквариумния свят. Обитават тропическите води на Африка, Южна и Централна Америка, а няколко вида живеят и в Азия. Цихлидите са внимателни и нежни родители, даващи закрила за своето потомство.

Грижата за него е ефективна форма на поведение и биологическо приспособяване, осигуряваща шанс на малките да доживеят до полова зрялост и всъщност да запазят вида. Различават се няколко географски групи с различни физико-химични изисквания към средата на местообитание.

Група Южна Америка

Род Аквиденс

Aequidens, Eigenmann и Bray, 1894.

Аквиденс Пулхер

Aequidens pulcher , Gill, 1858
Размери: 20 см
Местообитание: Панама, Северна Венецуела и Колумбия.
Оптимални условия: Температура 18­23°С, pH7, dH 4–10°H.
Храна: Предимно животинска.
Полов диморфизъм: Мъжките са с по-издължени гръбни и анални перки.
Размножение: Размножават се след оформянето на двойка. Родителите се грижат за потомството.
Поведение: Миролюбива и общителна рибка, проявяваща нападателност само при размножение.
Съвместимост:Отглеждаме ги с по-едри видове харацинидови,барбуси,данио,лабео,южноамерикански цихлиди

Род Апистограма

Apistogramma, Regan, 1913

Апистограма Агасици

Apistogramma agassizii , Steindachner, 1875
Размери: 8 см.
Местообитание: Басейна на Амазонка.
Оптимални условия: Температура 22–24°С, pH<7, dH 2–8°H.
Храна: Предимно животинска с малък размер.
Полов диморфизъм: Характерно за мъжките са издължените гръбни и анални перки и по-големият размер.
Размножение: Оформената двойка хвърля до 150 зрънца, за които се грижи.
Поведение: Миролюбива рибка.
Съвместимост:Отглеждаме ги съвместно с харацинидови,барбуси,данио,сомчета,южноамерикански цихлиди.

Род Астронатус

Astronatus, Swainson, 1839

Астронатус (Oскар)

Astronotus ocellatus (Culvier, 1829)

Размери: 30 см.
Местообитание: Басейна на реките Амазонка, Парана, Парагвай и Рио Негро.
Оптимални условия: Преди всичко е желателно голям, над 200 л аквариум. Температура 22­–25°С, pH 7, dH 2–10°H.
Храна: Всеяден вид с хищническо хранене.
Полов диморфизъм: Само по гениталната папила.
Размножаване: Двойката хвърля до 2000 зърна като се грижи за потомството. Желателно е сортировка на малките рибки.
Поведение: Имат хищническо поведение.
Съвместимост:Отглежда ме ги самостоятелно.

Род Цихлозома

Cihlosoma, Swainson, 1839

Зебровидна цихлозома

Cichlasoma nigrofasciatus (Gundther, 1869)

Размери: 15 см.
Местообитание: В езерата на Гватемала.
Оптимални условия: Температура 20–23°С, pH 7, dH 8–15°H.
Храна: Всеяден вид.
Полов диморфизъм: Мъжките са със заострени и издължени гръдни и анални перки.
Размножаване: Двойката отлага на твърд субстрат неколкостотин хайверни зърна, за които самоотвержено се грижи.
Поведение: Особено при размножение брани определена територия и проявява агресивност.
Съвместимост:Отглеждаме ги с други южноамерикански цихлиди,барбуси,лабео,сомообразни.

Род Нанакара

Nannacara Regan, 1912

Зелена Нанакара

Nannacara anomala, Regan, 1905
Размери:
Местообитание:  Водоемите на Гвиана.
Оптимални условия: Температура 22­–26°С, pH<7, dH 2–10°H.
Храна: С малък размер.
Полов диморфизъм: Мъжките са с издължени гръдни и анални перки и металическо синя окраска.
Размножаване: Двойката хвърля на твърд субстрат между 50 и 200 хайверни зрънца, които отглежда съвместно.
Поведение: Миролюбив вид.
Съвместимост:Отглеждаме ги съвместно с харацинидови,барбуси,данио,сомчета,южноамерикански цихлиди.

Род Микрогеофагус (Папилохромис)

Microgeophagus

Микрогеофагус Папилохромис (Апистограма) рамиреци

Microgeophagus ramirezi, (Myers-Herry, 1948)

Размери: 7 см.
Местообитание: Венецуела и Колумбия.
Оптимални условия: Температура 22–26°С, pH<7, dH2–8°H.
Храна: Животинска и растителна с малки размери.
Полов диморфизъм: Мъжките различаваме по издължените предни лъчи на гръбната перка.
Размножение: След като се оформи двойката, родителите прилепват върху камък между 80 и 150 хайверни зрънца. Те се грижат за личинките, които се излюпват в зависимост от температурата между 36 и 48 час, а към шестото денонощие проплуват и трябва да ги захраним с науплюси на артемия.
Поведение: Миролюбиво и плашлива рибка. Мъжките пазят територия.

Съвместимост:Отглеждаме ги съвместно с харацинидови,барбуси,данио,сомчета,южноамерикански цихлиди.

Род Птерофилиум

Pterophyllum, Heckel, 1840

Скалария
Pterophyllum scalare (Lichtenstein, 1823)

Размери: 15 см.
Местообитание: Водоемите на Перу и Еквадор.

Оптимални условия: Температура 24–28°С, pH<7, dH 2–10°H. Височина на аквариума над 40 см.
Храна: Храни се предимно с животинска храна.
Полов диморфизъм: Гениталната папила на мъжките е заострена.
Размножаване: Двойката хвърля до 1000 хайверни зрънца на широк лист или стъкло, като се грижи за потомството.

Поведение:

Плува бавно на ята в средните водни слоеве, напада по-малки видиве.

Съвместимост: Съвместими са с едри видове харацинидови,барбуси,лабео,сомови,средни по размер цихлиди
Род Симфисодон
Symphysodon, Heckel, 1840

Кафяв дискус
Symphysodon aequitasciata axelrodi, Schultz, 1960

Размери: 15 см.
Местообитание:

Среща се в басейна на р. Амазонка

Оптимални условия: Температура 26­–30°С, pH<7, dH 2–10°H. Честа частична подмяна на водата.
Храна: Животинска, със сравнително малки размери.
Полов диморфизъм: Различават се по гениталните папили.
Размножаване: Оформената двойка хвърля обикновенно на керамичен съд няколкостотин хайверни зрънца. И двавама родители се грижат за потомството, след 3-4 денонощия личинките се прикрепят към телата на родителите. В продължение на 10-14 денонощия се хранят със секрет, отделян на определени места от епидермиса на родителите.

Поведение: Кралят на аквариумните риби е нежна риба със относително миролюбив характер,напада малки рибки. Плува бавно в средните водни слоеве.
Съвместимост:Отглеждаме ги съвместно с едри видове харацинидови,барбуси,данио,лабео,сомчета,южноамерикански цихлиди,най-добре самостоятелно.

Род Торихтис
Thorichthys

Цихлозома Миеки
Thorichthys meeki, (Brind – 1918)

Размери: 15 см.
Местообитание: Живее във водоемите на Гватемала и Южно Мексико.
Оптимални условия:

Температура 22­–28°С, pH>7, dH 4–20°H.

Храна: Предимно животинска.
Полов диморфизъм: Мъжките имат характерното за цихлидите издължени гръбна и анална перка.
Размножаване: Двойката се грижи за малките, като женската има водеща роля. Желателна е сортировка.
Поведение: Между мъжките се наблюдават дразги и пазене на опрелелена територия.
Съвместимост: Съвместими са с едри видове харацинидови,барбуси,лабео,сомови,средни по размер цихлиди
,

Пъстър папагал,

Размери: 20 см.

Местообитание: Някои автори смятат, че е получен е в резултат на селекция на Cichla­soma citrinellum и албиносна форма на Cichlasoma severum, но това не е сигурно. Може би рибата е обект на генно инженерство.
Оптимални условия: Температура 22­–28°С, pH>7, dH 4–20°H.
Храна:

Всеяден вид.

Полов диморфизъм:

Не е ясно изразен.

Размножаване: Не е ясно дали хибрида се размножава.
Поведение: Между рибите се наблюдават дразги и пазене на опрелелена територия.
Съвместимост:Отглежда се с едри цихлиди, барбуси и сомове,най-добре самостоятелно.

Група Африка

Род Орехромис
Oreochromis

Тилапия мозамбика
Oreochromis mossambicus (Peters, 1852)

Размери: 40 см.

Местообитание: Населява водите на югоизточна Африка.

Оптимални условия: Температура 20­–25°С, но издържа и до 10°С, pH>6–8, dH 10–30°H. Соленост 1,5–3‰
Храна: Всеяден вид, като наред с животинската храна лакомо се храни и с растителна.

Полов диморфизъм: Мъжките са по-ярко оцветени, а аналните перки са по-дълги.

Размножаване: Женската хвър­ля в предварителна подготвена ямка 200–500 жълтеникави хайверни зрънца, които веднага се оплождат от мъжкия, след което майката ги взима в устата си за инкубация. Към края на втората седмица личинките се излюпват и започват да плуват, но не се отделят от майка си. За начална храна на малките рибки даваме науплюси на артемия.
Поведение:Плува повсеместно
Съвместимост: Добре е да се отглеждат самостоятелно.

Род Хемихромис
Hemichromis

Хромис красавец
Hemichromis bimaculatus, Gill, 1862

Размери: 15 см.
Местообитание: Ареала на разпространение на тази риба е значителен. В неговите граници влизат байсейните на африканските реки Нил, Нигер, Конго и др.
Оптимални условия: Температура 20­–25°С, pH 7, dH 4–20°H.
Храна: Всеяден вид, с хищническо поведение.
Полов диморфизъм: Различаваме мъжките индивиди по заострените гръдни и анални перки.
Размножаване: Двойката при­лепва към твърд субстрат неколкостотин хайверни зрън­ца. За избягване на канибализъм малките трябва периодично да се сортират.
Поведение: Живеят с риби с големи размери. Между мъжките се наблюдават чести боеве, без тежки последици.
Съвместимост: Добре е да се отглеждат самостоятелно.

Род Юлидохромис
Julidochromis, Boulenger, 1898.

Юлидохромис орнатус
Julidochromis ornatus, Boulenger, 1898

Размери: 8 см.
Местообитание: Обитава скал­ни­те биотопи на ез. Танга­найка.
Оптимални условия: Температура 24­–26°С, pH>7, dH 10–30°H. Соленост 1,5–3‰
Храна: Животинска и растителна с малък размер. Отличава се с добър апетит.

Полов диморфизъм: Мъжките са по-дребни.

Размножаване: Двойката прилепя около 100 малки жълто-сиви хайверни зърна по вътрешната част на укрития. Родителите бранят ожесточено хайвера и личиникте, които проплуват към 10-то денонощие. Захранваме ги с науплюси на артемия или на циклопси.
Поведение: Рибките от този вид бранят заетите от тях територии.
Съвместимост: Трябва да се отглеждат самостоятелно или други еднакви по размер жихлиди от езеро Танганайка.

Род Неоламплорогус
Neolamprologus, Schilthuis, 1891.

Принцеса на Бурунди
Neolamprologus brichardi, Poll, 1974

Размери: 10 см.
Местообитание: Живее във водите на ез. Танганайка.
Оптимални условия: Температура 24­–26°С, pH>7, dH 10–30°H. Соленост 1,5-3‰
Храна: С малки размери.
Полов диморфизъм: Мъжкият е сравнително по-голям.
Размножаване: Двойката прилепя в укрития до няколко десетки зърна. Малките нарастват бавно.
Поведение: Миролюбив вид, но има все пак териториално разпределение.
Съвместимост: Добре е да се отглеждат самостоятелно.

Род Меланохромис
Melanochromis, Trewavas, 1935.

Меланохромис ауратус
Melanochromis auratus (Boulenger, 1847)

Размери: 12 см.
Местообитание: Среща се във водите на езерото Малави и във водите на р. Нигер.
Оптимални условия: Температура 24­-28°С, pH>7, dH 8-20°H.
Храна: Всеяден вид, като комбинираме животинска и хранителна храна.
Полов диморфизъм: Мъжкият е в жълта окраска, а женскта в тъмна.
Размножаване: Женската хвърля в предварително издълбана от мъжката трапчинка до 40 хайверни зърна, след което ги инкубира в устната си кухина. Малките се появяват към 22-26 ден. Захранваме ги с науплюси на артемия или на циклопси. Желателно е сортировка.
Поведение:Рибките заемат определени участъци, които бранят, като постоянно са заети в „почистването” на своята територия.

Съвместимост: Отглеждаме ги самостоятелно или с други подходяци по размер цихлиди от езеро Малави.

Род Пелвикахромис

Pelvicachromis, Pulher

Пелвикахромис крибензис
Pelvicachromis pulcher , Boulenger, 1901

Размери: 10 см.
Местообитание: Среща се във водите на Западна Африка.
Оптимални условия: Температура 22­–26°С, pH 7, dH 4-20°H.
Храна: Предимно животинска.
Полов диморфизъм: При женската до аналната перка има яркочервено петно.
Размножаване: Двойката прилепя в укритие до 150 червеникави хайверни зрънца. Родителите полягат грижи за хайвера и личинките, които след проплуването захранваме с науплюси на артемия или на циклопси.
Поведение: Относително миролюбив вид цихлида.
Съвместимост: Съвместими са с едри видове харацинидови,барбуси,лабео,сомови,средни по размер цихлиди