Вижте клипове в www.facebook.com/

на  страница

столично дружество Акваристика

След много усилия, на 24 февруари 1988 г. се учреди столичното дружество на любителите-рибовъди “Акваристика”, което е продължител на клуб “Акваристика” от 1973 г. Дружеството организира множество лектории, тематични и екстериорни изложби.Особено популярни са съботните базари – средище за социални контакти на природолюбителите и едно от най-интересните места на столицата.

част от ръководството

Семинар по стандарти във Воняща вода

Дружеството съдейства на Съюза на природолюбителите във въвеждането на стандарти за оценяване на различни видове риби и оформянето на декоративния изложбен аквариум. Запознаването със стандартите спомага за правилното оценяване на изложбените експонати. Стандартите са крайна цел при селекционирането чрез използването на неговите методи – подбор, кръстосване, мутация. Съставителите Т. Мечков и В. Струнджев са далеч от мисълта че са изчерпали напълно въпросите по стандартизация. В хода на селекционната дейност настъпват нови, интересуващи широк кръг от любители, признаци, поради което е желателно стандартите да се допълват и обогатяват. Включените изисквания не са вечни, а просто основа, от която ще се тръгне към обогатяване на селекционната практика и по-прецизно оценяване на изложбените експонати. Национални съдии, освен съставителите, са и Симеон Йорданов, Димитър Пенев, Васил Ваклиев, Георги Чакъров и Красимир Петров. Има и 28 регионални съдии.