Африкански ноктести жаби

Xenopus laevis

Размер:В аквариумни условия достигат 10 см.
Местообитание:Водоемите на Нигерия.

Африкански жаби

Африкански жаби албиносна порода

Оптимални условия:Отглеждаме ги както аквариумните риби.Водата е мека до средно твърда dH 3-15 Н,pH 6.5-8,температура 10 – 25 °С.Необходима лека аерация и филтрация.Желателно е да има укрития по дъното.
Храна:Приемат както жива(тубифекс,червени хиромидни ларви) така и гранулирана храна за аквариумни риби.
Полов диморфизъм:Полово зрелите мъжки издават тихи писукащи звуци и имат тъмни „ръкавици“ на лапичките,а женските са по-едри,по-закръглени.
Размножение:През април-юни пускаме двойката в самостоятелен акварум с плуващи растения.Хвърлят до няколко хиляди хайверни зърна обвити със слуз.След излюпването на личинките ги захранваме с науплиуси на артемия като паралелно даваме пасирана коприва и спанак.Критична за тях е ноктести жабкиметанорфозата.Необхотима е частична подмяна на водата.Аквариума трябва да е покрит така,че да няма разлика в температурата на водата и въздуха.Периодично извършваме сортитовка за избягване на канабализъм!
Поведение:Живеят постоянно във водата.Акваруима трябва да е покрит защото могат да изкочат.
Съвместимост:Отглежда ме ги самостоятелно или в просторен аквариум с едри миролюбиви риби.

Малки африкански жабки

Hymenochirus spec.

Размер:В аквариумни условия достигат 4 см.
Местообитание:Водоемите екваториялна Африка.
Оптимални условия:Отглеждаме ги както аквариумните риби.Водата е мека до средно твърда dH 3-15 Н,pH 6.5-8,температура 22 – 28 °С.Необходима лека аерация и филтрация.Повърхностната растителност(дъбчета,ричия,пистия) е желателна.
Храна:Хранят се както с жива(тубифекс,червени хиромидни ларви) така и гранулирана храна за аквариумни риби.
Полов диморфизъм:Полово зрелите мъжки са видимо по-стройни и дребни,а женските са по-едри,по-закръглени.
Размножение: Отделяме двойката жабки в самостоятелен акварум с ниско ниво (10 см.) и плуващи растения.Хвърлят до няколко стотин хайверни зърна обвити със слуз.След излюпването на личинките, ги захранваме с инфузория,а след няколко дни с науплиуси на артемия като паралелно даваме стрита суха храна.Критична за тях е метанорфозата.Необхотима е частична подмяна на водата.Аквариума трябва да е покрит така,че да няма разлика в температурата на водата и въздуха.Периодично извършваме сортитовка за избягване на канабализъм!
Поведение:Живеят постоянно във водата.Акваруима трябва да е покрит защото могат да изкочат.
Съвместимост:Отглежда ме ги самостоятелно или в просторен аквариум с лабиринтови риби.

Mekсиканска Амбистома

Аmbystoma mexicanum

Размер:В аквариумни условия достигат около 25 см.в природата 40 см.
Местообитание:Водоемите на Централна Америка.амбистоми

Оптимални условия:Отглеждаме ги както аквариумните риби.Водата е мека до средно твърда dH 3-15 Н,pH 6.5-8,температура 10 – 24 °С.Необходима лека аерация и филтрация.Желателно е да има укрития по дъното.
Храна:Приемат както жива(тубифекс,червени хиромидни ларви) така и гранулирана храна за аквариумни риби която поеденично пускаме над главата.
Полов диморфизъм:Полово зрелите мъжки са с издължена ,а при женските тя е закръглена те са са по-едри,по-закръглени.
Размножение:През декември-януари пускаме двойката в самостоятелен акварум с плуващи растения.Хвърлят до хиляда хайверни зърна обвити със слуз.

хайвер на амбистоми

хайвер на амбистоми

След излюпването на личинките ги захранваме с науплиуси на артемия като паралелно даваме пасирана коприва и спанак.

личинка

личинка на амбистома

Критична за тях е метанорфозата.Необхотима е частична подмяна на водата.Аквариума трябва да е покрит така,че да няма разлика в температурата на водата и въздуха.Периодично извършваме сортитовка за избягване на канабализъм!
Поведение:Живеят постоянно във водата.Проявяват известна агресивност помежду си,поради това ако отглеждаме няколко аквариума трябва да е с по-голяма площ.

бебе амбистома

бебе амбистома

Съвместимост:Отглежда ме ги самостоятелно или в просторен аквариум с едри миролюбиви риби.