Вижте клипове в www.facebook.com/

на  страница

столично дружество Акваристика

Риби и биотопи

При подбора на рибите в аквариума трябва да обърнем внимание на съвместимостта на абиотичните и биотични фактори на средата. Поради това в съвременното декоративно рибовъдство се стремим да създадем частица жива природа от определен географски биотоп. Това частично може да не се спазва като заменяме риби и растения с такива със сходни изисквания към околната среда, поведение и да не са в остра конкуренция при храненето, а да се допълват. Разглеждаме следните по-големи биотопи, които от своя страна могат да се делят на отделни по-малки региони:


Австралийски аквариум


Водата трябва да е леко солена, средно твърда pH алкална. От растенията са представени различни видове от Апоногетон, Бакопа, Лимнофила. От рибите главно от семейство меланотениеви.


Аквариум Индия и Шри Ланка


Водата е предимно мека до средно твърда, киселинността е неутрална. Растенията са от родовете апоногетон, хидрофила, криптокорини, микросолиум. От рибите представители са: Бадис бадис, от родовете барбуси, брахиданио, данио, расбора, лабео, ботиа, тетраодони, от семейството на лабиринтовите рибки, ханда ранга и още много други.


Аквариум Китай


Водата е мека до средно твърда с неутрална pH реакция. Могат да се използват растенията от аквариума Индия. Представителите на рибите са златни рибки, цветен шаран, макроподи и кардинали. Разбира се горе изброените рибки не е желателно да се гледат заедно, а по отделно.


Аквариум Индокитай


Водата е мека и с леко кисела реакция, бедна на кислород. Растенията са близки до тези от аквариум Индия. Представители на рибите са различни видове лабиринтови рибки и виюни от родовете пангио (акантовталмус) и мастацембелус, аквариумни акулки.


Аквариум Централна Америка


Водата е с неутрална или леко алкална, средно твърда, а температурата е 20–­24°С. Представители за растенията са: бакопа, лудвигия, кабомба, хилядолистник, ричия. От рибите различни видове от род Хемиграмус, различни живородящи риби, цихлиди от род Цихлозома.


Аквариум Южна Америка


Разнообразието на биотопите е огромно. Водата е предимно мека и леко кисела. Температурата е висока. От растенията може да използваме от родове ехинодорус, бакопа, кабомба, хилядолистник, стрелолист, салвиния и др. Рибите са от семейство цихлидови, харацинови, раз­лични видове сомове.


Аквариум Мексико и Южните щати на САЩ


Водата е средно твърда и алкална. Представителите на растенията са бакопа, елодея, валиснелия и нимфея алба. Рибите са от семейства живородки и слънчеви костури.


Аквариум Африка


Зоните на тропическите гори во­дата е мека, кисела и бедна на кислород. Докато при езерата Танганайка и Малави твърдостта на водата е средна, а рН-то алкално. Растенията са от родовете анубияс, апоногетон, булбитис, пистия. Рибите са различни видове от семействата цихлидови, харацинови, шаранозъбови и сомове от семейство клариеви и мохокиеви.


Аквариум Южна Европа


Водата е леко кисела до алкална, средно твърда. Температурата е ниска. Представители на растенията са роголистник, марсилия, стрелолистник. От рибите главно от семейства шаранови и виюнови.
Вижте подстраниците за отделните семейства!

Съдържанието на страниците на ezerniribi com. е обект на авторско право на Венец Струнджев.
Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на автора!