Личинки пред излюпване
Личинки пред излюпване…

оранжев лин и кои

кои,синя орфа,хибриден толстоб 31 03 2012

Кои трицветни,сини и металик(огон) 16 04 2012

нови кои и лин 29 03 2012

сараза

златни риби сараза

сараза
златни рибки сараза

 

канарино

златни риби канарино

златни риби класик

кои микс 12 см

кои микс 12 см

златни рибки и кои

златни рибки(20см) и кои(20 см)

златни червеноперки

златни червеноперки

златна орфа

златна орфа

оранда

бялочервен Руйкин

носелектирана черна комета Фън Шуй

Лъвска глава,черна Оранда

калико

червена шапка Оранда

чернооранжева Оранда

Водно око

Небесно око

Телескопи с ветрилни опашки

оранжев лин

оранжев лин

кои огон

Кои Огон родени 2012

Съдържанието на страниците на ezerniribi com. е обект на авторско право на Венец Струнджев.
Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на автора!