Черна скалария

 

Сребриста скалария

Червен астронатус

Кафяв астронатус

аструнатус

Скаларий

Скалария

Червена Колиза лалия

дискус

дискуси

морски риби

морски риби

розово данио

Афиосемион аустрале

Пангас акула

Гурами

Сом

Черна пирана

морски дракон