PostHeaderIcon Нови хибриден Толстолоб и златист Лин

Доставихме от езерото Добра вода нови риби хибриден Толстлоб 1о-12 см и златист Лин 5-6 см.
Това са полезни риби за декоративното езеро естествени
хидромелиоратори – санитари почистващи водата от прекомерно развитие на алги и други водорасли (зелена вода)!

Comments are closed.

Search